Stari Zavet Knjiga o Jovu O Jovu Glava 10

O Jovu Glava 10

El. pošta Štampa PDF

Dodijao je duši mojoj život moj; pustiću od sebe tužnjavu svoju, govoriću u jadu duše svoje.
10:2  Reći ću Bogu: Nemoj me osuditi; kaži mi zašto se preš sa mnom.
10:3  Je li Ti milo da činiš silu, da odbacuješ delo ruku svojih i savet bezbožnički obasjavaš?
10:4  Jesu li u Tebe oči telesne? Vidiš li kao što vidi čovek?
10:5  Jesu li dani tvoji kao dani čovečiji, i godine tvoje kao vek ljudski,
10:6  Te istražuješ moje bezakonje i za greh moj razbiraš?
10:7  Ti znaš da nisam kriv, i nema nikoga ko bi izbavio iz Tvoje ruke.
10:8  Tvoje su me ruke stvorile i načinile, i Ti me odsvuda potireš.
10:9  Opomeni se da si me kao od kala načinio, i opet ćeš me u prah obratiti.
10:10  Nisi li me kao mleko slio i kao sir usirio me?
10:11  Navukao si na me kožu i meso, i kostima i žilama spleo si me.
10:12  Životom i milošću darivao si me; i staranje Tvoje čuvalo je duh moj.
10:13  I sakrio si to u srcu svom; ali znam da je u Tebe.
10:14  Ako sam zgrešio, opazio si me, i nisi me oprostio bezakonja mog.
10:15  Ako sam skrivio, teško meni! Ako li sam prav, ne mogu podignuti glave, pun sramote i videći muku svoju.
10:16  I ako se podigne, goniš me kao lav, i opet činiš čudesa na meni.
10:17  Ponavljaš svedočanstva svoja protiv mene, i umnožavaš gnev svoj na me; vojske jedne za drugom izlaze na me.
10:18  Zašto si me izvadio iz utrobe? O da umreh! Da me ni oko ne vide!
10:19  Bio bih kao da nikada nisam bio; iz utrobe u grob bio bih odnesen.
10:20  Nije li malo dana mojih? Prestani dakle i okani me se da se malo oporavim,
10:21  Pre nego otidem odakle se neću vratiti, u zemlju tamnu i u sen smrtni,
10:22  U zemlju tamnu kao mrak i u sen smrtni, gde nema promene i gde je videlo kao tama.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije