Stari Zavet Knjiga o Jovu O Jovu Glava 11

O Jovu Glava 11

El. pošta Štampa PDF

A Sofar Namaćanin odgovori i reče:
11:2  Zar na mnoge reči nema odgovora? Ili će čovek govorljiv ostati prav?
11:3  Hoće li tvoje laži ućutkati ljude? I kad se rugaš, zar te neće niko posramiti?
11:4  Jer si rekao: Čista je nauka moja, i čist sam pred očima tvojim.
11:5  Ali kad bi Bog progovorio i usne svoje otvorio na te,
11:6  I pokazao ti tajne mudrosti, jer ih je dvojinom više, poznao bi da te Bog kara manje nego što zaslužuje tvoje bezakonje.
11:7  Možeš li ti tajne Božije dokučiti, ili dokučiti savršenstvo Svemogućeg?
11:8  To su visine nebeske, šta ćeš učiniti? Dublje je od pakla, kako ćeš poznati?
11:9  Duže od zemlje, šire od mora.
11:10  Da prevrati, ili zatvori ili sabere, ko će Mu braniti?
11:11  Jer zna ništavilo ljudsko, i videći nevaljalstvo zar neće paziti?
11:12  Čovek bezuman postaje razuman, premda se čovek rađa kao divlje magare.
11:13  Da ti upraviš srce svoje i podigneš ruke svoje k Njemu,
11:14  Ako je bezakonje u ruci tvojoj, da ga ukloniš, i ne daš da nepravda bude u šatorima tvojim,
11:15  Tada ćeš podignuti lice svoje bez mane i stajaćeš tvrdo i nećeš se bojati;
11:16  Zaboravićeš muku, kao vode koja proteče opominjaćeš je se;
11:17  Nastaće ti vreme vedrije nego podne, sinućeš, bićeš kao jutro;
11:18  Uzdaćeš se imajući nadanje, zakopaćeš se, i mirno ćeš spavati.
11:19  Ležaćeš, i niko te neće plašiti, i mnogi će ti se moliti.
11:20  Ali oči će bezbožnicima iščileti, i utočišta im neće biti, i nadanje će im biti izdisanje.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije