Stari Zavet Knjiga o Jovu O Jovu Glava 13

O Jovu Glava 13

El. pošta Štampa PDF

Eto, sve je to videlo oko moje, čulo uho moje, i razumelo.
13:2  Šta vi znate, znam i ja, nisam gori od vas.
13:3  Ipak bih govorio sa Svemogućim, i rad sam s Bogom pravdati se.
13:4  Jer vi izmišljate laži, svi ste zaludni lekari.
13:5  O da biste sasvim ćutali! Bili biste mudri.
13:6  Čujte moj odgovor, i slušajte razloge usta mojih.
13:7  Treba li da govorite za Boga nepravdu ili prevaru da govorite za Nj?
13:8  Treba li da Mu gledate ko je? Treba li da se prepirete za Boga?
13:9  Hoće li biti dobro kad vas stane ispitivati? Hoćete li Ga prevariti kao što se vara čovek?
13:10  Zaista će vas karati, ako tajno uzgledate ko je.
13:11  Veličanstvo Njegovo neće li vas uplašiti? I strah Njegov neće li vas spopasti?
13:12  Spomeni su vaši kao pepeo, i vaše visine kao gomile blata.
13:13  Ćutite i pustite me da ja govorim, pa neka me snađe šta mu drago.
13:14  Zašto bih kidao meso svoje svojim zubima i dušu svoju metao u svoje ruke?
13:15  Gle, da me i ubije, opet ću se uzdati u Nj, ali ću braniti puteve svoje pred Njim.
13:16  I On će mi biti spasenje, jer licemer neće izaći preda Nj.
13:17  Slušajte dobro besedu moju, i neka vam uđe u uši šta ću iskazati.
13:18  Evo, spremio sam parbu svoju, znam da ću biti prav.
13:19  Ko će se preti sa mnom? Da sad umuknem, izdahnuo bih.
13:20  Samo dvoje nemoj mi učiniti, pa se neću kriti od lica Tvog.
13:21  Ukloni ruku svoju od mene, i strah Tvoj da me ne straši.
13:22  Potom zovi me, i ja ću odgovarati; ili ja da govorim, a Ti mi odgovaraj.
13:23  Koliko je bezakonja i greha mojih? Pokaži mi prestup moj i greh moj.
13:24  Zašto skrivaš lice svoje i držiš me za neprijatelja svog?
13:25  Hoćeš li skršiti list koji nosi vetar ili ćeš goniti suvu slamku,
13:26  Kad mi pišeš gorčine, i daješ mi u nasledstvo grehe mladosti moje,
13:27  I mećeš noge moje u klade, i paziš na sve staze moje i ideš za mnom ustopce?
13:28  A on se raspada kao trulina, kao haljina koju jede moljac.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije