Stari Zavet Knjiga o Jovu O Jovu Glava 15

O Jovu Glava 15

El. pošta Štampa PDF

A Elifas Temanac odgovori i reče:
15:2  Hoće li mudar čovek kazivati prazne misli i puniti trbuh vetrom istočnim,
15:3  Prepirući se govorom koji ne pomaže i rečima koje nisu ni na šta?
15:4  A ti uništavaš strah Božji i ukidaš molitve k Bogu.
15:5  Jer bezakonje tvoje pokazuju usta tvoja, ako i jesi izabrao jezik lukav.
15:6  Osuđuju te usta tvoja, a ne ja; i usne tvoje svedoče na te.
15:7  Jesi li se ti prvi čovek rodio? Ili si pre humova sazdan?
15:8  Jesi li tajnu Božiju čuo i pokupio u sebe mudrost?
15:9  Šta ti znaš što mi ne bismo znali? Šta ti razumeš što ne bi bilo u nas?
15:10  I sedih i starih ljudi ima među nama, starijih od oca tvog.
15:11  Male li su ti utehe Božije? Ili imaš šta sakriveno u sebi?
15:12  Što te je zanelo srce tvoje? I što sevaju oči tvoje,
15:13  Te obraćaš protiv Boga duh svoj i puštaš iz usta svojih takve reči?
15:14  Šta je čovek, da bi bio čist, i rođeni od žene, da bi bio prav?
15:15  Gle, ne veruje svecima svojim, i nebesa nisu čista pred očima Njegovim;
15:16  A kamoli gadni i smrdljivi čovek, koji pije nepravdu kao vodu?
15:17  Ja ću ti kazati, poslušaj me, i pripovediću ti šta sam video,
15:18  Šta mudraci kazaše i ne zatajiše, šta primiše od otaca svojih,
15:19  Kojima samim dana bi zemlja, i tuđin ne prođe kroz nju.
15:20  Bezbožnik se muči svega veka svog, i nasilniku je malo godina ostavljeno.
15:21  Strah mu zuji u ušima, u mirno doba napada pustošnik na nj.
15:22  Ne veruje da će se vratiti iz tame, odsvuda priviđa mač.
15:23  Tumara za hlebom govoreći: Gde je? Zna da je za nj spremljen dan tamni.
15:24  Tuga i nevolja straše ga, i navaljuju na nj kao car gotov na boj.
15:25  Jer je zamahnuo na Boga rukom svojom, i Svemogućem se opro.
15:26  Trči ispravljena vrata na nj s mnogim visokim štitovima svojim.
15:27  Jer je pokrio lice svoje pretilinom, i navaljao salo na bokove svoje.
15:28  I sedeo je u gradovima raskopanim i u kućama pustim, obraćenim u gomilu kamenja.
15:29  Neće se obratiti niti će ostati blago njegovo, i neće se raširiti po zemlji dobro njegovo.
15:30  Neće izaći iz mraka, ogranke njegove osušiće plamen, odneće ga duh usta njegovih.
15:31  Neka se ne uzda u taštinu prevareni, jer će mu taština biti plata.
15:32  Pre svog vremena svršiće se, i grana njegova neće zeleneti.
15:33  Otkinuće se kao s loze nezreo grozd njegov i pupci će se njegovi kao s masline pobacati.
15:34  Jer će opusteti zbor licemerski, i oganj će spaliti šatore onih koji primaju poklone.
15:35  Začinju nevolju i rađaju muku, i trbuh njihov sastavlja prevaru.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije