Stari Zavet Knjiga o Jovu O Jovu Glava 18

O Jovu Glava 18

El. pošta Štampa PDF

A Vildad Sušanin odgovori i reče:
18:2  Kad ćete svršiti razgovor? Orazumite se, pa ćemo onda govoriti.
18:3  Zašto se misli da smo kao stoka? Zašto smo gadni u vašim očima?
18:4  Koji rastržeš dušu svoju u jarosti svojoj, hoće li se tebe radi ostaviti zemlja i stena se premestiti sa svog mesta?
18:5  Da, videlo bezbožnih ugasiće se, i iskra ognja njihovog neće sijati.
18:6  Videlo će pomrknuti u šatoru njegovom, i žižak će se njegov ugasiti u njemu.
18:7  Silni koraci njegovi stegnuće se, i oboriće ga njegova namera.
18:8  Jer će se uvaliti u zamku nogama svojim i naići će na mrežu;
18:9  Uhvatiće ga zamka za petu i svladaće ga lupež.
18:10  Sakriveno mu je pruglo na zemlji, i klopka na stazi.
18:11  Od svuda će ga strahote strašiti i teraće ga ustopce.
18:12  Izgladneće sila njegova, i nevolja će biti gotova uza nj.
18:13  Poješće žile kože njegove, poješće žile njegove prvenac smrti.
18:14  Iščupaće se iz stana njegovog uzdanica njegova, i to će ga odvesti k caru strašnom.
18:15  Nastavaće se u šatoru njegovom, koji neće biti njegov, posuće se sumporom stan njegov.
18:16  Žile će se njegove posušiti ozdo, i ozgo će se saseći grane njegove.
18:17  Spomen će njegov poginuti na zemlji, niti će mu imena biti po ulicama.
18:18  Odagnaće se iz svetlosti u mrak, i izbaciće se iz sveta.
18:19  Ni sina ni unuka neće mu biti u narodu njegovom, niti kakvog ostatka u stanovima njegovim.
18:20  Čudiće se danu njegovom koji budu posle njega, a koji su bili pre obuzeće ih strah.
18:21  Takvi su stanovi bezakonikovi, i takvo je mesto onog koji ne zna za Boga.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije