Stari Zavet Knjiga o Jovu O Jovu Glava 19

O Jovu Glava 19

El. pošta Štampa PDF

A Jov odgovori i reče:
19:2  Dokle ćete mučiti dušu moju i satirati me rečima?
19:3  Već ste me deset puta naružili; nije vas stid što tako navaljujete na me?
19:4  Ali ako sam doista pogrešio, pogreška će moja ostati kod mene.
19:5  Ako li se još hoćete da dižete na me i da me korite mojom sramotom,
19:6  Onda znajte da me je Bog oborio i mrežu svoju razapeo oko mene.
19:7  Eto, vičem na nepravdu, ali se ne slušam; vapim, ali nema suda.
19:8  Zagradio je put moj da ne mogu proći; na staze moje metnuo je mrak.
19:9  Svukao je s mene slavu moju i skinuo venac s glave moje.
19:10  Porušio me je od svuda, da me nema; i kao drvo iščupao je nadanje moje.
19:11  Raspalio se na me gnev Njegov, i uzeo me je među neprijatelje svoje.
19:12  Vojske Njegove dođoše sve zajedno i nasuše k sebi put k meni, stadoše u logor okolo šatora mog.
19:13  Braću moju udaljio je od mene, i znanci moji tuđe se od mene.
19:14  Bližnji moji ostaviše me, i znanci moji zaboraviše me.
19:15  Domašnji moji i moje sluškinje gledaju me kao tuđina; stranac sam u očima njihovim.
19:16  Zovem slugu svog, a on se ne odziva, a molim ga ustima svojim.
19:17  Dah je moj mrzak ženi mojoj, a preklinjem je sinovima utrobe svoje.
19:18  Ni deca ne haju za me; kad ustanem, ruže me.
19:19  Mrzak sam svima nevernim svojim, i koje ljubljah postaše mi protivnici.
19:20  Za kožu moju kao za meso moje prionuše kosti moje; jedva osta koža oko zuba mojih.
19:21  Smilujte se na me, smilujte se na me, prijatelji moji, jer se ruka Božija dotakla mene.
19:22  Zašto me gonite kao Bog, i mesa mog ne možete da se nasitite?
19:23  O kad bi se napisale reči moje! Kad bi se stavile u knjigu!
19:24  Pisaljkom gvozdenom i olovom na kamenu za večni spomen kad bi se urezale!
19:25  Ali znam da je živ moj Iskupitelj, i na posledak da će stati nad prahom.
19:26  I ako se ova koža moja i raščini, opet ću u telu svom videti Boga.
19:27  Ja isti videću Ga, i oči moje gledaće Ga, a ne druge. A bubrega mojih nestaje u meni.
19:28  Nego bi trebalo da kažete: Zašto ga gonimo? Kad je koren besede u meni.
19:29  Bojte se mača; jer je mač osveta za bezakonje; i znajte da ima sud.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije