Stari Zavet Knjiga o Jovu O Jovu Glava 20

O Jovu Glava 20

El. pošta Štampa PDF

A Sofar Namaćanin odgovori i reče:
20:2  Zato me misli moje nagone da odgovorim, i zato hitim.
20:3  Čuo sam ukor koji me sramoti, ali će duh iz razuma mog odgovoriti za me.
20:4  Ne znaš li da je tako od kako je veka, od kako je postavljen čovek na zemlji.
20:5  Da je slava bezbožnih za malo i radost licemerova za čas?
20:6  Da bi mu visina doprla do neba, i glava se njegova dotakla oblaka,
20:7  Nestaće ga za svagda kao kala njegovog; i koji ga videše reći će: Kuda se dede?
20:8  Kao san odleteće, i neće se naći, i iščeznuće kao noćna utvara.
20:9  Oko koje ga je gledalo neće više, niti će ga više videti mesto njegovo.
20:10  Sinovi njegovi umiljavaće se siromasima i ruke će njegove vraćati šta je oteo.
20:11  Kosti će njegove biti pune greha mladosti njegove, i oni će ležati s njim u prahu.
20:12  Ako mu je slatka u ustima zloća i krije je pod jezikom svojim,
20:13  Čuva je i ne pušta je, nego je zadržava u grlu svom,
20:14  Ipak će se jelo njegovo pretvoriti u crevima njegovim, postaće u njemu jed aspidin.
20:15  Blago što je proždrao izbljuvaće, iz trbuha njegova isteraće ga Bog.
20:16  Jed će aspidin sisati, ubiće ga jezik gujinji.
20:17  Neće videti potoka ni reka kojima teče med i maslo.
20:18  Vratiće muku, a neće je pojesti; prema blagu biće promena, i neće se radovati.
20:19  Jer je tlačio i ostavljao uboge, kuće je otimao i nije zidao.
20:20  Jer nije nikada osetio mira u trbuhu svom, ni šta mu je najmilije neće sačuvati.
20:21  Ništa mu neće ostati od hrane njegove. Zato ne može dobro njegovo trajati.
20:22  Kad se ispuni izobilje njegovo, tada će biti u nevolji; sve ruke nevoljnih udariće na nj.
20:23  Kad bi napunio trbuh svoj, poslaće na nj Bog jarost gneva svog, i pustiće je kao dažd na njega i na jelo njegovo.
20:24  Kad stane bežati od oružja gvozdenog, prostreliće ga luk bronzani.
20:25  Strela puštena proći će kroz telo njegovo, i svetlo gvožđe izaći će iz žuči njegove; kad pođe, obuzeće ga strahote.
20:26  Sve će tame biti sakrivene u tajnim mestima njegovim; proždreće ga oganj neraspiren, i ko ostane u šatoru njegovom zlo će mu biti.
20:27  Otkriće nebesa bezakonje njegovo, i zemlja će ustati na nj.
20:28  Otići će letina doma njegovog, rastočiće se u dan gneva njegovog.
20:29  To je deo od Boga čoveku bezbožnom i nasledstvo od Boga za besedu njegovu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije