Psalam 002

El. pošta Štampa PDF

Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari?
2:2  Ustaju carevi zemaljski, i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika Njegovog.
2:3  "Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe jaram njihov."
2:4  Onaj, što živi na nebesima, smeje se, Gospod im se podsmeva.
2:5  Pa im govori u gnevu svom i jarošću svojom zbunjuje ih:
2:6  "Ja sam pomazao cara svog na Sionu, na svetoj gori svojoj."
2:7  Kazaću naredbu Gospodnju; On reče meni: "Ti si sin moj, ja te sad rodih.
2:8  Išti u mene, i daću ti narode u nasledstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.
2:9  Udarićeš ih gvozdenom palicom; razbićeš ih kao lončarski sud."
2:10  Sad, carevi, orazumite se; naučite se sudije zemaljske!
2:11  Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.
2:12  Poštujte sina, da se ne razgnevi, i vi ne izginete na putu svom; jer će se gnev Njegov brzo razgoreti. Blago svima koji se u Nj uzdaju!

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije