Psalam 005

El. pošta Štampa PDF

Čuj, Gospode, reči moje, razumi pomisli moje.
5:2  Slušaj viku moju, care moj i Bože moj! Jer se Tebi molim, Gospode!
5:3  Ujutru slušaš glas moj, ujutru stojim pred Tobom, i čekam.
5:4  Jer si Ti Bog koji neće bezakonja; u Tebe nema mesta ko je zao.
5:5  Bezbožnici neće izaći pred oči Tvoje; Ti nenavidiš sve koji čine bezakonje.
5:6  Potireš lažljivce; na krvopioce i lukave mrzi Gospod.
5:7  A ja po velikoj milosti Tvojoj ulazim u dom Tvoj, i klanjam se u svetoj crkvi Tvojoj sa strahom Tvojim.
5:8  Gospode! Vodi me u pravdi svojoj; radi neprijatelja mojih poravni preda mnom put svoj.
5:9  Jer nema u ustima njihovim istine; u njima je nevaljalstvo; grlo im je grob otvoren; na jeziku im je dvoličenje.
5:10  Bože! Ne daj im napretka, neka se razbiju pomisli njihove. Za mnoga nevaljalstva njihova obori ih, jer se pobuniše na Tebe.
5:11  Pa će se radovati svi koji se u Te uzdaju; doveka će se veseliti koje Ti zaklanjaš; dičiće se koji ljube ime Tvoje.
5:12  Jer Ti, Gospode, blagosiljaš pravednika, kao štitom zaklanjaš ga milošću svojom.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije