Psalam 007

El. pošta Štampa PDF

Gospode, Bože moj! U Tebe se uzdam, sačuvaj me od svih koji me gone, i izbavi me.
7:2  Da mi neprijatelj ne iščupa duše kao lav. Čupa, a nema ko da izbavi.
7:3  Gospode, Bože moj! Ako sam to učinio, ako je nepravda u rukama mojim,
7:4  Ako sam zlo vratio prijatelju svom, ili krivo učinio onima koji na me na pravdi napadahu;
7:5  Neka goni neprijatelj dušu moju, i neka je stigne, i pogazi na zemlju život moj i slavu moju u prah obrati.
7:6  Ustani, Gospode, u gnevu svom; digni se na žestinu neprijatelja mojih; probudi se meni na pomoć, i otvori sud.
7:7  I ljudstvo će se sleći oko Tebe; iznad njega izađi u visinu.
7:8  Gospod sudi narodima. Sudi mi, Gospode, po pravdi mojoj, i po bezazlenosti mojoj neka mi bude.
7:9  Nek se prekine zloća bezbožnička, a pravednika potpomozi, jer Ti ispituješ srca i utrobe, Bože pravedni!
7:10  Štit je meni u Boga, koji čuva one koji su pravog srca.
7:11  Bog je pravedan sudija, i Bog je svaki dan gotov na gnev.
7:12  Ako se neće bezbožnik da obrati, On oštri mač svoj, nateže luk svoj, i naperuje ga;
7:13  I zapinje smrtnu strelu, čini strele svoje da pale.
7:14  Gle, bezbožnik zače nepravdu, trudan beše zločinstvom, i rodi sebi prevaru.
7:15  Kopa jamu i iskopa, i pade u jamu koju je načinio.
7:16  Zloba njegova obrati se na njegovu glavu, i zločinstvo njegovo pade na teme njegovo.
7:17  Hvalim Gospoda za pravdu Njegovu, i pevam imenu Gospoda Višnjeg.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije