Psalam 018

El. pošta Štampa PDF

LJubiću Te, Gospode, kreposti moja,
18:2  Gospode, Grade moj, Zaklone moj, koji se oboriti ne može, Izbavitelju moj, Bože moj, Kamena goro, na kojoj se ne bojim zla, Štite moj, Rože spasenja mog, Utočište moje!
18:3  Prizivam Gospoda, kome se klanjati valja, i opraštam se neprijatelja svojih.
18:4  Obuzeše me smrtne bolesti, i potoci nevaljalih ljudi uplašiše me.
18:5  Opkoliše me bolesti paklene, stegoše me zamke smrtne
18:6  U svojoj teskobi prizvah Gospoda, i k Bogu svom povikah; On ču iz dvora svog glas moj, i vika moja dođe Mu do ušiju.
18:7  Zatrese se i pokoleba se zemlja, zadrmaše se i pomeriše iz temelja gore, jer se On razljuti.
18:8  Podiže se dim od gneva Njegovog, iz usta Njegovih oganj, koji proždire i živo ugljevlje odskakaše od Njega.
18:9  Savi nebesa i siđe. Mrak beše pod nogama Njegovim.
18:10  Sede na heruvima i podiže se, i polete na krilima vetrenim.
18:11  Od mraka načini sebi krov, senicu oko sebe, od mračnih voda, oblaka vazdušnih.
18:12  Od sevanja pred Njim kroz oblake Njegove udari grad i živo ugljevlje.
18:13  Zagrme na nebesima Gospod, i Višnji pusti glas svoj, grad i živo ugljevlje.
18:14  Pusti strele svoje, i razmetnu ih; silu munja, i rasu ih.
18:15  I pokazaše se izvori vodeni, i otkriše se temelji vasiljeni od pretnje Tvoje, Gospode, od dihanja duha gneva Tvog.
18:16  Tada pruži s visine ruku, uhvati me, izvuče me iz vode velike.
18:17  Izbavi me od neprijatelja mog silnog i od mojih nenavidnika, kad behu jači od mene.
18:18  Ustaše na me u dan nevolje moje, ali mi Gospod bi potpora.
18:19  Izvede me na prostrano mesto, i izbavi me, jer sam Mu mio.
18:20  Dade mi Gospod po pravdi mojoj, i za čistotu ruku mojih dariva me.
18:21  Jer se držah puteva Gospodnjih, i ne odmetnuh se Boga svog,
18:22  Nego su svi zakoni Njegovi preda mnom, i zapovesti Njegovih ne uklanjam od sebe.
18:23  Bih Mu veran, i čuvah se od bezakonja svog.
18:24  Dade mi Gospod po pravdi mojoj, po čistoti ruku mojih pred očima Njegovim.
18:25  Sa svetima postupaš sveto, s čovekom vernim verno,
18:26  S čistim čisto, a s nevaljalim nasuprot njemu.
18:27  Jer Ti pomažeš ljudima nevoljnim, a oči ponosite ponižavaš.
18:28  Ti raspaljuješ videlo moje; Gospod moj prosvetljuje tamu moju.
18:29  S Tobom razbijam vojsku, i s Bogom svojim skačem preko zida.
18:30  Put je Gospodnji veran, reč Gospodnja čista. On je štit svima koji se u Nj uzdaju.
18:31  Jer ko je Bog osim Gospoda, i ko je odbrana osim Boga našeg?
18:32  Ovaj Bog opasuje me snagom, i čini mi veran put.
18:33  Daje mi noge kao u jelena, i na visine stavlja me.
18:34  Uči ruke moje boju, i mišice moje čini da su luk od bronze.
18:35  Ti mi daješ štit spasenja svog; desnica Tvoja drži me, i milost Tvoja čini me velika.
18:36  Ti širiš korak moj, te se ne spotiču noge moje.
18:37  Teram neprijatelje svoje i stižem ih, i ne vraćam se dok ih ne istrebim.
18:38  Obaram ih, i ne mogu ustati, padaju pod noge moje.
18:39  Jer me Ti opasuješ snagom za boj, i koji ustanu na me, obaraš ih preda mnom.
18:40  Neprijatelja mojih pleći Ti mi obraćaš, i potirem nenavidnike svoje.
18:41  Oni viču, ali nemaju pomagača, ka Gospodu, ali ih On ne sluša.
18:42  Rasipam ih kao prah po vetru, kao blato po ulicama gazim ih.
18:43  Ti me izbavljaš od bune narodne, postavljaš me da sam glava tuđim plemenima; narod kog ne poznavah, služi mi.
18:44  Po samom čuvenju slušaju me, tuđini pokorni su mi.
18:45  Tuđini blede, drhću u gradovima svojim.
18:46  Živ je Gospod, i da je blagosloven branič moj! Da se uzvisi Bog spasenja mog,
18:47  Bog, koji mi daje osvetu, i pokorava mi narode,
18:48  Koji me izbavlja od neprijatelja, podiže me nad one koji ustaju na me i od čoveka žestokog izbavlja me!
18:49  Toga radi hvalim Te, Gospode, pred narodima, i pevam imenu Tvom,
18:50  Koji slavno izbavljaš cara svog, i činiš milost pomazaniku svom Davidu i nasleđu njegovom doveka.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije