Psalam 020

El. pošta Štampa PDF

Da te usliši Gospod u dan žalosni, da te zaštiti ime Boga Jakovljevog.
20:2  Da ti pošalje pomoć iz svetinje, i sa Siona da te potkrepi.
20:3  Da se opomene svih prinosa tvojih, i žrtva tvoja paljenica da se nađe pretila.
20:4  Da ti da Gospod po srcu tvom; šta god počneš, da ti izvrši.
20:5  Radovaćemo se za spasenje tvoje, i u ime Boga svog podignućemo zastavu. Da ispuni Gospod sve molbe tvoje.
20:6  Sad vidim da Gospod čuva pomazanika svog; sluša ga sa svetog neba svog; jaka je desnica Njegova, koja spasava.
20:7  Jedni se hvale kolima, drugi konjima, a mi imenom Gospoda Boga svog.
20:8  Oni posrću i padaju, a mi stojimo i ne kolebamo se.
20:9  Gospode! Pomozi caru, i usliši nas kad Te zovemo.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije