1 Moj. Glava 01

El. pošta Štampa PDF

U početku stvori Bog nebo i zemlju.
1:2  A zemlja beše bez obličja i pusta, i beše tama nad bezdanom; i duh Božji dizaše se nad vodom.
1:3  I reče Bog: Neka bude svetlost. I bi svetlost.
1:4  I vide Bog svetlost da je dobra; i rastavi Bog svetlost od tame.
1:5  I svetlost nazva Bog dan, a tamu nazva noć. I bi veče i bi jutro, dan prvi.
1:6  Potom reče Bog: Neka bude svod posred vode, da rastavlja vodu od vode.
1:7  I stvori Bog svod, i rastavi vodu pod svodom od vode nad svodom; i bi tako.
1:8  A svod nazva Bog nebo. I bi veče i bi jutro, dan drugi.
1:9  Potom reče Bog: Neka se sabere voda što je pod nebom na jedno mesto, i neka se pokaže suvo. I bi tako.
1:10  I suvo nazva Bog zemlja, a zborišta vodena nazva mora; i vide Bog da je dobro.
1:11  Opet reče Bog: Neka pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme, i drvo rodno, koje rađa rod po svojim vrstama, u kome će biti seme njegovo na zemlji. I bi tako.
1:12  I pusti zemlja iz sebe travu, bilje, što nosi seme po svojim vrstama, i drvo, koje rađa rod, u kome je seme njegovo po njegovim vrstama. I vide Bog da je dobro.
1:13  I bi veče i bi jutro, dan treći.
1:14  Potom reče Bog: Neka budu videla na svodu nebeskom, da dele dan i noć, da budu znaci vremenima i danima i godinama;
1:15  I neka svetle na svodu nebeskom, da obasjavaju zemlju. I bi tako.
1:16  I stvori Bog dva videla velika: videlo veće da upravlja danom, i videlo manje da upravlja noću, i zvezde.
1:17  I postavi ih Bog na svodu nebeskom da obasjavaju zemlju.
1:18  I da upravljaju danom i noću, i da dele svetlost od tame. I vide Bog da je dobro.
1:19  I bi veče i bi jutro, dan četvrti.
1:20  Potom reče Bog: Neka vrve po vodi žive duše, i ptice neka lete iznad zemlje pod svod nebeski.
1:21  I stvori Bog kitove velike i sve žive duše što se miču, što provrveše po vodi po vrstama svojim, i sve ptice krilate po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro;
1:22  I blagoslovi ih Bog govoreći: Rađajte se i množite se, i napunite vodu po morima, i ptice neka se množe na zemlji.
1:23  I bi veče i bi jutro, dan peti.
1:24  Potom reče Bog: Neka zemlja pusti iz sebe duše žive po vrstama njihovim, stoku i sitne životinje i zveri zemaljske po vrstama njihovim. I bi tako.
1:25  I stvori Bog zveri zemaljske po vrstama njihovim, i stoku po vrstama njenim, i sve sitne životinje na zemlji po vrstama njihovim. I vide Bog da je dobro.
1:26  Potom reče Bog: Da načinimo čoveka po svom obličju, kao što smo mi, koji će biti gospodar od riba morskih i od ptica nebeskih i od stoke i od cele zemlje i od svih životinja što se miču po zemlji.
1:27  I stvori Bog čoveka po obličju svom, po obličju Božjem stvori ga; muško i žensko stvori ih.
1:28  I blagoslovi ih Bog, i reče im Bog: Rađajte se i množite se, i napunite zemlju, i vladajte njom, i budite gospodari od riba morskih i od ptica nebeskih i od svih zveri što se miče po zemlji.
1:29  I još reče Bog: Evo, dao sam vam sve bilje što nosi seme po svoj zemlji, i sva drveta rodna koja nose seme; to će vam biti za hranu.
1:30  A svim zverima zemaljskim i svim pticama nebeskim i svemu što se miče na zemlji i u čemu ima duša živa, dao sam svu travu da jedu. I bi tako.
1:31  Tada pogleda Bog sve što je stvorio, i gle, dobro beše veoma. I bi veče i bi jutro, dan šesti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije