1 Moj. Glava 06

El. pošta Štampa PDF

A kad se ljudi počeše množiti na zemlji, i kćeri im se narodiše.
6:2  Videći sinovi Božji kćeri čovečije kako su lepe uzimaše ih za žene koje hteše.
6:3  A Gospod reče: Neće se duh moj do veka preti s ljudima, jer su telo; neka im još sto dvadeset godina.
6:4  A beše tada divova na zemlji; a i posle, kad se sinovi Božji sastajahu sa kćerima čovečijim, pa im one rađahu sinove; to behu silni ljudi, od starine na glasu.
6:5  I Gospod videći da je nevaljalstvo ljudsko veliko na zemlji, i da su sve misli srca njihovog svagda samo zle,
6:6  Pokaja se Gospod što je stvorio čoveka na zemlji, i bi mu žao u srcu.
6:7  I reče Gospod: Hoću da istrebim sa zemlje ljude, koje sam stvorio, od čoveka do stoke i do sitne životinje i do ptica nebeskih; jer se kajem što sam ih stvorio.
6:8  Ali Noje nađe milost pred Gospodom.
6:9  Ovo su događaji Nojevi: Noje beše čovek pravedan i bezazlen svog veka; po volji Božjoj svagda življaše Noje.
6:10  I rodi Noje tri sina: Sima, Hama i Jafeta.
6:11  A zemlja se pokvari pred Bogom, i napuni se zemlja bezakonja.
6:12  I pogleda Bog na zemlju, a ona beše pokvarena; jer svako telo pokvari put svoj na zemlji.
6:13  I reče Bog Noju: Kraj svakom telu dođe preda me, jer napuniše zemlju bezakonja; i evo hoću da ih zatrem sa zemljom.
6:14  Načini sebi kovčeg od drveta gofera, i načini pregratke u kovčegu; i zatopi ga smolom iznutra i spolja.
6:15  I načini ga ovako; u dužinu neka bude trista lakata, u širinu pedeset lakata, i u visinu trideset lakata;
6:16  Pusti dosta svetlosti u kovčeg; i krov mu svedi ozgo od lakta; i udari vrata kovčegu sa strane; i načini ga na tri boja: donji, drugi i treći.
6:17  Jer evo pustiću potop na zemlju da istrebim svako telo u kome ima živa duša pod nebom; šta je god na zemlji sve će izginuti.
6:18  Ali ću s tobom učiniti zavet svoj: i ući ćeš u kovčeg ti i sinovi tvoji i žena tvoja i žene sinova tvojih s tobom.
6:19  I od svega živog, od svakog tela, uzećeš u kovčeg po dvoje, da sačuvaš u životu sa sobom, a muško i žensko neka bude.
6:20  Od ptica po vrstama njihovim, od stoke po vrstama njenim, i od svega što se miče na zemlji po vrstama njegovim, od svega po dvoje neka uđe s tobom, da ih sačuvaš u životu.
6:21  I uzmi sa sobom svega što se jede, i čuvaj kod sebe, da bude hrane tebi i njima.
6:22  I Noje učini, kako mu zapovedi Bog, sve onako učini.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije