Stari Zavet Priče Solomunove Priče Glava 08

Priče Glava 08

El. pošta Štampa PDF

Ne viče li mudrost? I razum ne pušta li glas svoj?
8:2  Navrh visina, na putu, na rasputicama stoji,
8:3  Kod vrata, na ulasku u grad, gde se otvaraju vrata, viče:
8:4  Vas vičem, o ljudi, i glas svoj obraćam k sinovima ljudskim.
8:5  Naučite se ludi mudrosti, i bezumni orazumite se.
8:6  Slušajte, jer ću govoriti velike stvari, i usne moje otvarajući se kazivaće šta je pravo.
8:7  Jer usta moja govore istinu, i mrska je usnama mojim bezbožnost.
8:8  Prave su sve reči usta mojih, ništa nema u njima krivo ni izopačeno.
8:9  Sve su obične razumnom i prave su onima koji nalaze znanje.
8:10  Primite nastavu moju, a ne srebro, i znanje radije nego najbolje zlato.
8:11  Jer je bolja mudrost od dragog kamenja, i šta je god najmilijih stvari ne mogu se izjednačiti s njom.
8:12  Ja mudrost boravim s razboritošću, i razumno znanje nalazim.
8:13  Strah je Gospodnji mržnja na zlo; ja mrzim na ponositost i na oholost i na zli put i na usta opaka.
8:14  Moj je savet i šta god jeste; ja sam razum i moja je sila.
8:15  Mnom carevi caruju, i vladaoci postavljaju pravdu.
8:16  Mnom vladaju knezovi i poglavari i sve sudije zemaljske.
8:17  Ja ljubim one koji mene ljube, i koji me dobro traže nalaze me.
8:18  U mene je bogatstvo i slava, postojano dobro i pravda.
8:19  Plod je moj bolji od zlata i od najboljeg zlata, i dobitak je moj bolji i od najboljeg srebra.
8:20  Putem pravednim hodim, posred staza pravice,
8:21  Da onima koji me ljube dam ono što jeste, i riznice njihove da napunim.
8:22  Gospod me je imao u početku puta svog, pre dela svojih, pre svakog vremena.
8:23  Pre vekova postavljena sam, pre početka, pre postanja zemlje.
8:24  Kad još ne beše bezdana, rodila sam se, kad još ne beše izvora obilatih vodom.
8:25  Pre nego se gore osnovaše, pre humova ja sam se rodila;
8:26  Još ne beše načinio zemlje ni polja ni početka prahu vasiljenskom;
8:27  Kad je uređivao nebesa, onde bijah; kad je razmeravao krug nad bezdanom.
8:28  Kad je utvrđivao oblake gore i krepio izvore bezdanu;
8:29  Kad je postavljao moru među i vodama da ne prestupaju zapovesti Njegove, kad je postavljao temelje zemlji;
8:30  Tada bijah kod Njega hranjenica, bijah Mu milina svaki dan, i veseljah se pred Njim svagda;
8:31  Veseljah se na vasiljeni Njegovoj, i milina mi je sa sinovima ljudskim.
8:32  Tako, dakle, sinovi, poslušajte me, jer blago onima koji se drže puteva mojih.
8:33  Slušajte nastavu, i budite mudri, i nemojte je odbaciti.
8:34  Blago čoveku koji me sluša stražeći na vratima mojim svaki dan i čuvajući pragove vrata mojih.
8:35  Jer ko mene nalazi, nalazi život i dobija ljubav od Gospoda.
8:36  A ko o mene greši, čini krivo duši svojoj; svi koji mrze na me, ljube smrt.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije