Stari Zavet Priče Solomunove Priče Glava 09

Priče Glava 09

El. pošta Štampa PDF

Premudrost sazida sebi kuću, i otesa sedam stupova;
9:2  Pokla stoku svoju, rastvori vino svoje, i postavi sto svoj.
9:3  Posla devojke svoje, te zove svrh visina gradskih:
9:4  Ko je lud, neka se uvrati ovamo. I bezumnima veli:
9:5  Hodite, jedite hleba mog, i pijte vina koje sam rastvorila.
9:6  Ostavite ludost i bićete živi, i idite putem razuma.
9:7  Ko uči podsmevača, prima sramotu; i ko kori bezbožnika, prima rug.
9:8  Ne karaj podsmevača da ne omrzne na te; karaj mudra, i ljubiće te.
9:9  Kaži mudrome, i biće još mudriji; pouči pravednog, i znaće više.
9:10  Početak je mudrosti strah Gospodnji, i znanje je svetih stvari razum.
9:11  Jer će se mnom umnožiti dani tvoji i dodaće ti se godine životu.
9:12  Ako budeš mudar, sebi ćeš biti mudar; ako li budeš podsmevač, sam ćeš tegliti.
9:13  Žena bezumna plaha je, luda i ništa ne zna;
9:14  I sedi na vratima od kuće svoje na stolici, na visinama gradskim,
9:15  Te viče one koji prolaze, koji idu pravo svojim putem:
9:16  Ko je lud? Neka se uvrati ovamo. I bezumnom govori:
9:17  Voda je kradena slatka, i hleb je sakriven ugodan.
9:18  A on ne zna da su onde mrtvaci i u dubokom grobu da su zvanice njene.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije