Stari Zavet Priče Solomunove Priče Glava 10

Priče Glava 10

El. pošta Štampa PDF

Mudar je sin radost ocu svom, a lud je sin žalost materi svojoj.
10:2  Ne pomaže nepravedno blago, nego pravda izbavlja od smrti.
10:3  Ne da Gospod da gladuje duša pravednikova, a imanje bezbožničko razmeće.
10:4  Nemarna ruka osiromašava, a vredna ruka obogaćava.
10:5  Ko zbira u leto, sin je razuman; ko spava o žetvi, sin je sramotan.
10:6  Blagoslovi su nad glavom pravedniku, a usta bezbožnička pokriva nasilje.
10:7  Spomen pravednikov ostaje blagosloven, a ime bezbožničko trune.
10:8  Ko je mudra srca, prima zapovesti; a ko je ludih usana, pašće.
10:9  Ko hodi bezazleno, hodi pouzdano; a ko je opak na putevima svojim, poznaće se.
10:10  Ko namiguje okom, daje muku; i ko je ludih usana, pašće.
10:11  Usta su pravednikova izvor životu, a usta bezbožnička pokriva nasilje.
10:12  Mrzost zameće svađe, a ljubav prikriva sve prestupe.
10:13  Na usnama razumnog nalazi se mudrost, a za leđa je bezumnog batina.
10:14  Mudri sklanjaju znanje, a usta ludoga blizu su pogibli.
10:15  Bogatstvo je bogatima tvrd grad, siromaštvo je siromasima pogibao.
10:16  Rad je pravednikov na život, dobitak bezbožnikov na greh.
10:17  Ko prima nastavu, na putu je k životu; a ko odbacuje kar, luta.
10:18  Ko pokriva mržnju, lažljivih je usana; i ko iznosi sramotu bezuman je.
10:19  U mnogim rečima ne biva bez greha; ali ko zadržava usne svoje, razuman je.
10:20  Jezik je pravednikov srebro odabrano; srce bezbožničko ne vredi ništa.
10:21  Usne pravednikove pasu mnoge, a bezumni umiru s bezumlja.
10:22  Blagoslov Gospodnji obogaćava a bez muke.
10:23  Bezumniku je šala činiti zlo, a razuman čovek drži se mudrosti.
10:24  Čega se boji bezbožnik, ono će ga snaći; a šta pravednici žele Bog će im dati.
10:25  Kao što prolazi oluja, tako bezbožnika nestaje; a pravednik je na večitom temelju.
10:26  Kakav je ocat zubima i dim očima, takav je lenjivac onima koji ga šalju.
10:27  Strah Gospodnji dodaje dane, a bezbožnicima se godine prekraćuju.
10:28  Čekanje pravednih radost je, a nadanje bezbožnih propada.
10:29  Put je Gospodnji krepost bezazlenom, a strah onima koji čine bezakonje.
10:30  Pravednik se neće nikada pokolebati, a bezbožnici neće nastavati na zemlji.
10:31  Usta pravednikova iznose mudrost, a jezik opaki istrebiće se.
10:32  Usne pravednikove znaju šta je milo, a bezbožnička su usta opačina.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije