Stari Zavet Priče Solomunove Priče Glava 11

Priče Glava 11

El. pošta Štampa PDF

Lažna su merila mrska Gospodu, a prava mera ugodna Mu je.
11:2  Kad dođe oholost, dođe i sramota; a u smernih je mudrost
11:3  Pravedne vodi bezazlenost njihova, a bezakonike satire zloća njihova.
11:4  Neće pomoći bogatstvo u dan gneva, a pravda izbavlja od smrti.
11:5  Pravda bezazlenoga upravlja put njegov, a bezbožnik pada od svoje bezbožnosti.
11:6  Pravedne izbavlja pravda njihova, a bezakonici hvataju se u svojoj zloći.
11:7  Kad umire bezbožnik, propada nadanje, i najjače uzdanje propada.
11:8  Pravednik se izbavlja iz nevolje, a bezbožnik dolazi na njegovo mesto.
11:9  Licemer kvari ustima bližnjeg svog; ali se pravednici izbavljaju znanjem.
11:10  Dobru pravednih raduje se grad; a kad propadaju bezbožnici, biva pevanje.
11:11  Blagoslovima pravednih ljudi podiže se grad, a s usta bezbožničkih raskopava se.
11:12  Bezumnik se ruga bližnjemu svom, a razuman čovek ćuti.
11:13  Opadač tumarajući izdaje tajnu; a ko je verna srca, taji stvar.
11:14  Gde nema saveta, propada narod, a pomoć je u mnoštvu savetnika.
11:15  Zlo prolazi ko se jamči za tuđina; a ko mrzi na jamstvo, bez brige je.
11:16  Žena mila dobija čast, a silni dobijaju bogatstvo.
11:17  Milostiv čovek čini dobro duši svojoj, a nemilostiv udi svom telu.
11:18  Bezbožni radi posao prevaran; a ko seje pravdu, pouzdana mu je plata.
11:19  Ko se drži pravde, na život mu je; a ko ide za zlom, na smrt mu je.
11:20  Mrski su Gospodu koji su opakog srca; a mili su Mu koji su bezazleni na svom putu.
11:21  Zao čovek neće ostati bez kara ako i druge uzme u pomoć; a seme pravednih izbaviće se.
11:22  Žena lepa a bez razuma zlatna je brnjica u gubici svinji.
11:23  Želja je pravednih samo dobro, a očekivanje bezbožnih gnev.
11:24  Jedan prosipa, i sve više ima; a drugi tvrduje suviše, i sve je siromašniji.
11:25  Podašna ruka biva bogatija, i ko napaja, sam će biti napojen.
11:26  Ko ne da žita, proklinje ga narod, a ko prodaje, blagoslov mu je nad glavom.
11:27  Ko traži dobro, dobija ljubav; a ko traži zlo, zadesiće ga.
11:28  Ko se uzda u bogatstvo svoje, propašće; a pravednici će se kao grana zeleneti.
11:29  Ko zatire kuću svoju, naslediće vetar; i bezumnik će služiti mudrom.
11:30  Plod je pravednikov drvo životno, i mudri obučava duše.
11:31  Gle, pravedniku se na zemlji plaća, a kamoli bezbožniku i grešniku?

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije