Stari Zavet Priče Solomunove Priče Glava 12

Priče Glava 12

El. pošta Štampa PDF

Ko ljubi nastavu, ljubi znanje; a ko mrzi na ukor, ostaje lud.
12:2  Dobar čovek dobija ljubav od Gospoda, a čoveka zlikovca osuđuje.
12:3  Neće se čovek utvrditi bezbožnošću, a koren pravednih neće se pomaći.
12:4  Vredna je žena venac mužu svom; a koja ga sramoti, ona mu je kao trulež u kostima.
12:5  Misli su pravednih prave, a saveti bezbožnih prevara.
12:6  Reči bezbožnih vrebaju krv, a pravedne izbavljaju usta njihova.
12:7  Obaraju se bezbožni da ih nema, a dom pravednih ostaje.
12:8  Prema razumu svom hvali se čovek; a ko je opaka srca, prezreće se.
12:9  Ko se snebiva, a ima slugu, bolji je od onog koji se veliča a hleba nema.
12:10  Pravednik se brine za život svog živinčeta, a u bezbožnika je srce nemilostivo.
12:11  Ko radi svoju zemlju, biće sit hleba; a ko ide za besposlicama, bezuman je.
12:12  Bezbožnik želi obranu oda zla, ali koren pravednih daje je.
12:13  Zlome je zamka u grehu usana njegovih, a pravednik izlazi iz teskobe.
12:14  Od ploda usta svojih siti se čovek dobra, i platu za dela svoja prima čovek.
12:15  Bezumniku se čini prav put njegov; ali ko sluša savet, mudar je.
12:16  Gnev bezumnikov odmah se pozna, ali pametni pokriva sramotu.
12:17  Ko govori istinu, javlja šta je pravo, a lažni svedok prevaru.
12:18  Ima ko govori kao da mač probada, a jezik je mudrih lek.
12:19  Istinita usta stoje tvrdo doveka, a jezik lažljivi za čas.
12:20  Koji zlo misle, prevara im je u srcu, a radost je onima koji savetuju na mir.
12:21  Nikakva nesreća neće zadesiti pravednika, a bezbožnici će se napuniti zla.
12:22  Mrske su Gospodu lažljive usne; a koji rade verno, mili su Mu.
12:23  Pametan čovek pokriva znanje, a srce bezumnih razglašuje bezumlje.
12:24  Ruka radljiva gospodariće, a lena će davati danak.
12:25  Briga u srcu čovečijem obara; a dobra reč razveseljava.
12:26  Pravedniku je bolje nego bližnjemu njegovom; a bezbožnike zavodi put njihov.
12:27  Lenjivac neće peći lova svog, a u vredna je čoveka dobro dragoceno.
12:28  Na putu pravde život je, i kuda ide staza njena nema smrti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije