Stari Zavet Priče Solomunove Priče Glava 13

Priče Glava 13

El. pošta Štampa PDF

Mudar sin sluša nastavu oca svog; a podsmevač ne sluša ukore.
13:2  Od ploda usta svojih svaki će jesti dobro, a duša nevaljalih ljudi nasilje.
13:3  Ko čuva usta svoja, čuva svoju dušu; ko razvaljuje usne, propada.
13:4  Željna je duša lenjivčeva, ali nema ništa; a duša vrednih ljudi obogatiće se.
13:5  Na lažnu reč mrzi pravednik; a bezbožnik se mrazi i sramoti.
13:6  Pravda čuva onog koji hodi bezazleno; a bezbožnost obara grešnika.
13:7  Ima ko se gradi bogat a nema ništa, i ko se gradi siromah a ima veliko blago.
13:8  Otkup je za život čoveku bogatstvo njegovo, a siromah ne sluša pretnje.
13:9  Videlo pravedničko svetli se, a žižak bezbožnički ugasiće se.
13:10  Od oholosti biva samo svađa, a koji primaju savet, u njih je mudrost.
13:11  Blago koje se taštinom teče umanjuje se, a ko sabira rukom, umnožava.
13:12  Dugo nadanje mori srce, i želja je ispunjena drvo životno.
13:13  Ko prezire reč sam sebi udi; a ko se boji zapovesti, platiće mu se.
13:14  Nauka je mudroga izvor životni da se sačuva prugala smrtnih.
13:15  Dobar razum daje ljubav, a put je bezakonički hrapav.
13:16  Svaki pametan čovek radi s razumom, a bezuman raznosi bezumlje.
13:17  Glasnik bezbožan pada u zlo, a veran je poslanik lek.
13:18  Siromaštvo i sramota doći će na onog koji odbacuje nastavu; a ko čuva karanje, proslaviće se.
13:19  Ispunjena je želja slast duši, a bezumnima je mrsko odstupiti oda zla.
13:20  Ko hodi s mudrima postaje mudar, a ko se drži s bezumnicima postaje gori.
13:21  Grešnike goni zlo, a pravednicima se vraća dobro.
13:22  Dobar čovek ostavlja nasledstvo sinovima sinova svojih, a grešnikovo imanje čuva se pravedniku.
13:23  Izobila hrane ima na njivi siromaškoj, a ima ko propada sa zle uprave.
13:24  Ko žali prut, mrzi na sina svog; a ko ga ljubi, kara ga za vremena.
13:25  Pravednik jede, i sita mu je duša; a trbuh bezbožnicima nema dosta.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije