Stari Zavet Priče Solomunove Priče Glava 14

Priče Glava 14

El. pošta Štampa PDF

Mudra žena zida kuću svoju, a luda svojim rukama raskopava.
14:2  Ko hodi pravo, boji se Gospoda; a ko je opak na svojim putevima, prezire Ga.
14:3  U ustima je bezbožnikovim prut oholosti, a mudre čuvaju usta njihova.
14:4  Gde nema volova, čiste su jasle; a obilata je letina od sile volovske.
14:5  Istinit svedok ne laže, a lažan svedok govori laž.
14:6  Podsmevač traži mudrost, i ne nahodi je; a razumnom je znanje lako naći.
14:7  Idi od čoveka bezumnog, jer nećeš čuti pametne reči.
14:8  Mudrost je pametnog da pazi na put svoj, a bezumlje je bezumnih prevara.
14:9  Bezumnima je šala greh, a među pravednima je dobra volja.
14:10  Srce svačije zna jad duše svoje; i u veselje njegovo ne meša se drugi.
14:11  Dom bezbožnički raskopaće se, a koliba pravednih cvetaće.
14:12  Neki se put čini čoveku prav, a kraj mu je put k smrti.
14:13  I od smeha boli srce, i veselju kraj biva žalost.
14:14  Puteva svojih nasitiće se ko je izopačenog srca, ali ga se kloni čovek dobar.
14:15  Lud veruje svašta, a pametan pazi na svoje korake.
14:16  Mudar se boji i uklanja se od zla, a bezuman navire i slobodan je.
14:17  Nagao čovek čini bezumlje, a pakostan je čovek mrzak.
14:18  Ludi nasleđuje bezumlje, a razboriti venčava se znanjem.
14:19  Klanjaju se zli pred dobrima i bezbožni na vratima pravednog.
14:20  Ubogi je mrzak i prijatelju svom, a bogati imaju mnogo prijatelja.
14:21  Ko prezire bližnjeg svog greši; a ko je milostiv ubogima, blago njemu.
14:22  Koji smišljaju zlo, ne lutaju li? A milost i vera biće onima koji smišljaju dobro.
14:23  U svakom trudu ima dobitka, a govor usnama samo je siromaštvo.
14:24  Mudrima je venac bogatstvo njihovo, a bezumlje bezumnih ostaje bezumlje.
14:25  Istinit svedok izbavlja duše, a lažan govori prevaru.
14:26  U strahu je Gospodnjem jako pouzdanje, i sinovima je utočište.
14:27  Strah je Gospodnji izvor životu da se čovek sačuva od prugala smrtnih.
14:28  U mnoštvu je naroda slava caru; a kad nestaje naroda, propast je vladaocu.
14:29  Ko je spor na gnev, velika je razuma; a ko je nagao pokazuje ludost.
14:30  Život je telu srce zdravo, a zavist je trulež u kostima.
14:31  Ko čini krivo ubogome, sramoti Stvoritelja njegovog; a poštuje Ga ko je milostiv siromahu.
14:32  Za zlo svoje povrgnuće se bezbožnik, a pravednik nada se i na smrti.
14:33  Mudrost počiva u srcu razumnog čoveka, a šta je u bezumnima poznaje se.
14:34  Pravda podiže narod, a greh je sramota narodima.
14:35  Mio je caru razuman sluga, ali na sramotnog gnevi se.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije