Stari Zavet Priče Solomunove Priče Glava 19

Priče Glava 19

El. pošta Štampa PDF

Siromah koji hodi u bezazlenosti svojoj bolji je nego opaki usnama svojim, koji je bezuman.
19:2  Kad je duša bez znanja, nije dobro; i ko je brzih nogu, spotiče se.
19:3  Ludost čovečija prevraća put njegov, a srce se njegovo gnevi na Gospoda.
19:4  Bogatstvo pribavlja mnogo prijatelja, a siromaha ostavlja prijatelj njegov.
19:5  Lažan svedok neće ostati bez kara, i ko govori laž, neće pobeći.
19:6  Mnogi ugađaju knezu, i svak je prijatelj čoveku podatljivom.
19:7  Na siromaha mrze sva braća njegova, još više se prijatelji njegovi udaljuju od njega; viče za njima, ali ih nema.
19:8  Ko pribavlja razum, ljubi dušu svoju; i ko pazi na mudrost, naći će dobro.
19:9  Svedok lažan neće ostati bez kara, i ko govori laž, poginuće.
19:10  Ne dolikuju bezumnom miline, ni sluzi da vlada knezovima.
19:11  Razum zadržava čoveka od gneva, i čast mu je mimoići krivicu.
19:12  Careva je srdnja kao rika mladog lava, i ljubav je njegova kao rosa travi.
19:13  Bezuman je sin muka ocu svom, i svadljivost ženina neprestano prokisivanje.
19:14  Kuća i imanje nasleđuje se od otaca; a od Gospoda je razumna žena.
19:15  Lenost navodi tvrd san, i nemarljiva duša gladovaće.
19:16  Ko drži zapovesti, čuva dušu svoju; a ko ne mari za puteve svoje, poginuće.
19:17  Gospodu pozaima ko poklanja siromahu, i platiće mu za dobro njegovo.
19:18  Karaj sina svog dokle ima nadanja i na pogibao njegovu da ne prašta duša tvoja.
19:19  Velik gnev pokazuj kad praštaš kar, i kad oprostiš, posle većma pokaraj.
19:20  Slušaj savet i primaj nastavu, da posle budeš mudar.
19:21  Mnogo ima misli u srcu čovečijem, ali šta Gospod naumi ono će ostati.
19:22  Želja čoveku treba da je da čini milost, a bolji je siromah nego laža.
19:23  Strah je Gospodnji na život; u koga je on, boravi sit, niti ga pohodi zlo.
19:24  Lenjivac krije ruku svoju u nedra, ni k ustima svojim ne prinosi je.
19:25  Udri podsmevača da ludi omudra, i razumnog nakaraj da razume nauku.
19:26  Sin sramotan i prekoran upropašćuje oca i odgoni mater.
19:27  Nemoj, sine, slušati nauke koja odvodi od reči razumnih.
19:28  Nevaljao svedok podsmeva se pravdi, i usta bezbožnika proždiru na nepravdu.
19:29  Gotovi su podsmevačima sudovi i bezumnicima boj na leđa.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije