Stari Zavet Priče Solomunove Priče Glava 20

Priče Glava 20

El. pošta Štampa PDF

Vino je podsmevač i silovito piće nemirnik, i ko god za njim luta neće biti mudar.
20:2  Strah je carev kao rika mladog lava; ko ga draži, greši svojoj duši.
20:3  Slava je čoveku da se okani svađe; a ko je god bezuman, upleće se.
20:4  Radi zime lenivac ne ore; prosi o žetvi, i ništa ne dobija.
20:5  Savet je u srcu čovečijem duboka voda, ali čovek razuman crpe ga.
20:6  Najviše ljudi hvali se svojom dobrotom; ali ko će naći čoveka istinitog?
20:7  Pravednik jednako hodi u bezazlenosti svojoj; blago sinovima njegovim posle njega!
20:8  Car sedeći na prestolu sudskom rasipa očima svojim svako zlo.
20:9  Ko može reći: Očistio sam srce svoje, čist sam od greha svog?
20:10  Dvojak poteg i dvojaka mera, oboje je mrsko Gospodu.
20:11  Po delima svojim poznaje se i dete hoće li biti čisto i hoće li biti pravo delo njegovo.
20:12  Uho koje čuje, i oko koje vidi, oboje je Gospod načinio.
20:13  Ne ljubi sna, da ne osiromašiš; otvaraj oči svoje, i bićeš sit hleba.
20:14  Ne valja, ne valja, govori ko kupuje, a kad otide onda se hvali.
20:15  Ima zlata i mnogo bisera, ali su mudre usne najdragoceniji nakit.
20:16  Uzmi haljinu onome koji se podjemči za tuđina, uzmi zalog od njega za tuđinku.
20:17  Sladak je čoveku hleb od prevare, ali mu se posle napune usta peska.
20:18  Misli se utvrđuju savetom; zato razumno ratuj.
20:19  Ko otkriva tajnu, postupa neverno; zato se ne mešaj s onim koji razvaljuje usta.
20:20  Ko psuje oca svog ili mater svoju, njegov će se žižak ugasiti u crnom mraku.
20:21  Nasledstvo koje se iz početka brzo dobija, ne biva na posletku blagosloveno.
20:22  Ne govori: Vratiću zlo. Čekaj Gospoda, i sačuvaće te.
20:23  Mrzak je Gospodu dvojak poteg, merila lažna nisu dobra.
20:24  Od Gospoda su koraci čovečji, a čovek kako će razumeti put njegov?
20:25  Zamka je čoveku da proždre svetinju, i posle zaveta opet da traži.
20:26  Mudar car rasipa bezbožnike i pušta na njih kolo.
20:27  Videlo je Gospodnje duša čovečija, istražuje sve što je u srcu.
20:28  Milost i istina čuvaju cara, i milošću podupire svoj presto.
20:29  Slava je mladićima sila njihova, a starcima čast seda kosa.
20:30  Modrice od boja i udarci koji prodiru do srca jesu lek zlome.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije