Prop. Glava 03

El. pošta Štampa PDF

Svemu ima vreme, i svakom poslu pod nebom ima vreme.
3:2  Ima vreme kad se rađa, i vreme kad se umire; vreme kad se sadi, i vreme kad se čupa posađeno;
3:3  Vreme kad se ubija, i vreme kad se isceljuje; vreme kad se razvaljuje, i vreme kad se gradi.
3:4  Vreme plaču i vreme smehu; vreme ridanju i vreme igranju;
3:5  Vreme kad se razmeće kamenje, i vreme kad se skuplja kamenje; vreme kad se grli, i vreme kad se ostavlja grljenje;
3:6  Vreme kad se teče, i vreme kad se gubi; vreme kad se čuva, i vreme kad se baca;
3:7  Vreme kad se dere, i vreme kad se sašiva; vreme kad se ćuti i vreme kad se govori.
3:8  Vreme kad se ljubi, i vreme kad se mrzi; vreme ratu i vreme miru.
3:9  Kakva je korist onome koji radi od onog oko čega se trudi?
3:10  Video sam poslove koje je Bog dao sinovima ljudskim da se muče oko njih.
3:11  Sve je učinio da je lepo u svoje vreme, i savet metnuo im je u srce, ali da ne može čovek dokučiti dela koja Bog tvori, ni početka ni kraja.
3:12  Doznah da nema ništa bolje za njih nego da se vesele i čine dobro za života svog.
3:13  I kad svaki čovek jede i pije i uživa dobra od svakog truda svog, to je dar Božji.
3:14  Doznah da šta god tvori Bog ono traje doveka, ne može mu se ništa dodati niti se od toga može šta oduzeti; i Bog tvori da bi Ga se bojali.
3:15  Šta je bilo to je sada, i šta će biti to je već bilo; jer Bog povraća šta je prošlo.
3:16  Još videh pod suncem gde je mesto suda bezbožnost i mesto pravde bezbožnost.
3:17  I rekoh u srcu svom: Bog će suditi pravedniku i bezbožniku; jer ima vreme svemu i svakom poslu.
3:18  Rekoh u srcu svom za sinove ljudske da im je Bog pokazao da vide da su kao stoka.
3:19  Jer šta biva sinovima ljudskim to biva i stoci, jednako im biva; kako gine ona tako ginu i oni, i svi imaju isti duh; i čovek ništa nije bolji od stoke, jer je sve taština.
3:20  Sve ide na jedno mesto; sve je od praha i sve se vraća u prah.
3:21  Ko zna da duh sinova ljudskih ide gore, a duh stoke da ide dole pod zemlju?
3:22  Zato videh da ništa nema bolje čoveku nego da se veseli onim što radi, jer mu je to deo; jer ko će ga dovesti da vidi šta će biti posle njega?

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije