Prop. Glava 07

El. pošta Štampa PDF

Bolje je ime nego dobro ulje, i dan smrtni nego dan u koji se ko rodi.
7:2  Bolje je ići u kuću gde je žalost nego gde je gozba, jer je onde kraj svakog čoveka, i ko je živ, slaže u srce svoje.
7:3  Bolja je žalost nego smeh, jer kad je lice neveselo, srce postaje bolje.
7:4  Srce je mudrih ljudi u kući gde je žalost, a srce bezumnih u kući gde je veselje.
7:5  Bolje je slušati karanje mudroga nego da ko sluša pesmu bezumnih.
7:6  Jer kao što prašti trnje pod loncem, takav je smeh bezumnikov; i to je taština.
7:7  Nasilje obezumljuje mudroga, i poklon izopačuje srce.
7:8  Bolji je kraj stvari nego početak joj; bolji je ko je strpljivog duha negoli ko je ponositog duha.
7:9  Ne budi nagao u duhu svom na gnev, jer gnev počiva u nedrima bezumnih.
7:10  Ne govori: Šta je to, te su pređašnji dani bili bolji od ovih? Jer ne bi bilo mudro da za to pitaš.
7:11  Dobra je mudrost s imanjem, i korisna je onima koji vide sunce.
7:12  Jer je mudrost zaklon, i novci su zaklon; ali je pretežnije znanje mudrosti tim što daje život onome ko je ima.
7:13  Pogledaj delo Božije; jer ko može ispraviti šta On iskrivi?
7:14  U dobro vreme uživaj dobro, a u zlo vreme gledaj, jer je Bog stvorio jedno prema drugom za to da čovek ne zna šta će biti.
7:15  Svašta videh za vremena taštine svoje: pravednika koji propada u pravdi svojoj, i bezbožnika koji dugo živi u svojoj zloći.
7:16  Ne budi suviše pravedan ni suviše mudar; zašto bi sebe upropastio?
7:17  Ne budi suviše bezbožan ni lud; zašto bi umro pre vremena?
7:18  Dobro je da držiš jedno, a drugo da ne puštaš iz ruke; jer ko se boji Boga izbaviće se od svega.
7:19  Mudrost krepi čoveka više nego deset knezova koji su u gradu.
7:20  Doista nema čoveka pravednog na zemlji koji tvori dobro i ne greši.
7:21  Ne uzimaj na um svašta što se govori, ako bi i slugu svog čuo gde te psuje;
7:22  Jer srce tvoje zna da si i ti više puta psovao druge.
7:23  Sve to ogledah mudrošću i rekoh: Biću mudar; ali mudrost beše daleko od mene.
7:24  Šta je tako daleko i vrlo duboko, ko će naći?
7:25  Okretoh se srcem svojim da poznam i izvidim i iznađem mudrost i razum, i da poznam bezbožnost ludosti i ludost bezumlja.
7:26  I nađoh da je gorča od smrti žena kojoj je srce mreža i pruglo, kojoj su ruke okovi; ko je mio Bogu, sačuvaće se od nje, a grešnika će uhvatiti ona.
7:27  Gle, to nađoh, veli propovednik, jedno prema drugom, tražeći da razumem.
7:28  Još traži duša moja, ali ne nađoh. Čoveka jednog u hiljade nađoh, ali žene među svima ne nađoh.
7:29  Samo, gle, ovo nađoh: da je Bog stvorio čoveka dobrog; a oni traže svakojake pomisli.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije