Prop. Glava 08

El. pošta Štampa PDF

Ko je kao mudri? I ko zna šta znače stvari? Mudrost prosvetljuje čoveku lice, a tvrdoća lica njegovog menja se.
8:2  Ja ti kažem: izvršuj zapovest carevu, i to zakletve Božje radi.
8:3  Ne budi brz da odeš ispred njega; ne stoj u zloj stvari, jer će učiniti šta god hoće.
8:4  Jer gde je god reč careva onde je vlast, i ko će mu reći: Šta radiš?
8:5  Ko izvršuje zapovest, neće znati za zlo, jer srce mudroga zna vreme i način.
8:6  Jer svačemu ima vreme i način; ali mnoga zla snalaze čoveka,
8:7  Što ne zna šta će biti; jer kad će šta biti, ko će mu kazati?
8:8  Čovek nije vlastan nad duhom da bi zaustavio duh, niti ima vlasti nad danom smrtnim, niti ima odbrane u toj borbi; ni bezbožnost ne izbavlja onog u koga je.
8:9  Sve ovo videh, i upravih srce svoje na sve što se radi pod suncem. Kad vlada čovek nad čovekom na zlo njegovo.
8:10  I tada videh bezbožnike pogrebene, gde se vratiše; a koji dobro činjahu otidoše sa svetog mesta i biše zaboravljeni u gradu. I to je taština.
8:11  Što nema odmah osude za zlo delo, zato srce sinova ljudskih kipi u njima da čine zlo.
8:12  Neka grešnik sto puta čini zlo i odgađa mu se, ja ipak znam da će biti dobro onima koji se boje Boga, koji se boje lica njegova.
8:13  A bezbožniku neće biti dobro, niti će mu se produžiti dani, nego će biti kao sen onome koji se ne boji lica Božijeg.
8:14  Taština je koja biva na zemlji što ima pravednika kojima biva po delima bezbožničkim, a ima bezbožnika kojima biva po delima pravedničkim. Rekoh: i to je taština.
8:15  Zato ja hvalih veselje, jer nema ništa bolje čoveku pod suncem nego da jede i pije i da se veseli; i to mu je od truda njegovog za života njegovog, koji mu Bog da pod suncem.
8:16  Kad upravih srce svoje da poznam mudrost i vidim šta se radi na zemlji, te danju ni noću ne dolazi čoveku san na oči.
8:17  Videh na svim delima Božijim da čovek ne može dokučiti ono što se radi pod suncem, oko čega se trudi čovek tražeći, ali ne nalazi, i ako i mudrac kaže da zna, ipak ne može dokučiti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije