Prop. Glava 10

El. pošta Štampa PDF

Od mrtvih muva usmrdi se i pokvari ulje apotekarsko, tako od malo ludosti cena mudrosti i slavi.
10:2  Srce je mudrom s desne strane, a ludom je s leve strane.
10:3  Bezumnik i kad ide putem, bez razuma je i kazuje svima da je bezuman.
10:4  Ako se podigne na te gnev onog koji vlada, ne ostavljaj mesto svoje, jer blagost uklanja velike grehe.
10:5  Ima zlo koje videh pod suncem, kao pogreška koja dolazi od vladaoca:
10:6  Ludost se posađuje na najviše mesto, i bogati sede na niskom mestu.
10:7  Videh sluge na konjima, a knezovi idu pešice, kao sluge.
10:8  Ko jamu kopa, u nju će pasti, i ko razvaljuje ogradu, uješće ga zmija.
10:9  Ko odmiče kamenje, udariće se o njih, ko cepa drva, nije miran od njih.
10:10  Kad se zatupi gvožđe i oštrice mu se ne naoštre, tada treba više snage; ali mudrost može bolje popraviti.
10:11  Ako ujede zmija pre bajanja, ništa neće pomoći bajač.
10:12  Reči iz usta mudrog ljupke su, a bezumnog proždiru usne njegove.
10:13  Početak je rečima usta njegovih ludost, a svršetak govoru njegovom zlo bezumlje.
10:14  Jer ludi mnogo govori, a čovek ne zna šta će biti; i ko će mu kazati šta će posle njega biti?
10:15  Lude mori trud njihov, jer ne znaju ni u grad otići.
10:16  Teško tebi, zemljo, kad ti je car dete i knezovi tvoji rano jedu!
10:17  Blago tebi, zemljo, kad ti je car plemenit i knezovi tvoji jedu na vreme da se potkrepe, a ne da se opiju.
10:18  S lenjosti ugiblje se krov i s nemarnih ruku prokapljuje kuća.
10:19  Radi veselja gotove se gozbe, i vino veseli žive, a novci vrše sve.
10:20  Ni u misli svojoj ne psuj cara, ni u kleti, u kojoj spavaš, ne psuj bogatog, jer ptica nebeska odneće glas i šta krila ima dokazaće reč.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije