1 Moj. Glava 13

El. pošta Štampa PDF

Tako otide Avram iz Misira gore na jug, on i žena mu i sve što imaše, takođe i Lot s njim.
13:2  A beše Avram vrlo bogat stokom, srebrom i zlatom.
13:3  I iđaše svojim putevima od juga sve do Vetilja, do mesta gde mu prvo beše šator, između Vetilja i Gaja,
13:4  Do mesta, gde pre beše načinio žrtvenik; i onde prizva Avram ime Gospodnje.
13:5  A i Lot koji iđaše s Avramom imaše ovaca i goveda i šatora.
13:6  I zemlja ne mogaše ih nositi zajedno, jer blago njihovo beše veliko da ne mogoše živeti zajedno,
13:7  I beše svađa među pastirima Avramove stoke i pastirima Lotove stoke. A u to vreme živehu Hananeji i Ferezeji u onoj zemlji.
13:8  Pa Avram reče Lotu: Nemoj da se svađamo ja i ti, ni moji pastiri i tvoji pastiri; jer smo braća.
13:9  Nije li ti otvorena cela zemlja? Odeli se od mene. Ako ćeš ti na levo, ja ću na desno; ako li ćeš ti na desno ja ću na levo.
13:10  Tada Lot podiže oči svoje i sagleda svu ravnicu jordansku, kako celu natapaše reka, beše kao vrt Gospodnji, kao zemlja misirska, sve do Zagora, pre nego Gospod zatre Sodom i Gomor.
13:11  I Lot izabra sebi svu ravnicu jordansku, i otide Lot na istok; i razdeliše se jedan od drugog:
13:12  Avram življaše u zemlji hananskoj, a Lot življaše po gradovima u onoj ravnici premeštajući svoje šatore do Sodoma.
13:13  A ljudi u Sodomu behu nevaljali, i grešahu Gospodu veoma.
13:14  A Gospod reče Avramu, pošto se Lot odeli od njega: Podigni sada oči svoje, pa pogledaj s mesta gde si na sever i na jug i na istok i na zapad.
13:15  Jer svu zemlju što vidiš tebi ću dati i semenu tvom do veka.
13:16  I učiniću da semena tvog bude kao praha na zemlji; ako ko uzmože izbrojati prah na zemlji, moći će izbrojati i seme tvoje.
13:17  Ustani, i prolazi tu zemlju u dužinu i u širinu; jer ću je tebi dati.
13:18  I Avram diže šatore, i dođe i naseli se u ravnici mamrijskoj, koja je kod Hevrona, i onde načini žrtvenik Gospodu.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije