Isa. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

Reč koja dođe u utvari Isaiji sinu Amosovom za Judu i za Jerusalim.
2:2  Biće u potonja vremena gora doma Gospodnjeg utvrđena uvrh gora i uzvišena iznad humova, i sticaće se k njoj svi narodi.
2:3  I ići će mnogi narodi govoreći: Hodite da idemo na goru Gospodnju, u dom Boga Jakovljevog, i učiće nas svojim putevima, i hodićemo stazama Njegovim. Jer će iz Siona izaći zakon, i reč Gospodnja iz Jerusalima.
2:4  I sudiće među narodima, i karaće mnoge narode, te će raskovati mačeve svoje na raonike, i koplja svoja na srpove, neće dizati mača narod na narod, niti će se više učiti boju.
2:5  Dome Jakovljev, hodi da idemo po svetlosti Gospodnjoj.
2:6  Ali si ostavio svoj narod, dom Jakovljev, jer su puni zala istočnih i gataju kao Filisteji, i mili su im sinovi tuđinski.
2:7  I zemlja je njihova puna srebra i zlata, i blagu njihovom nema kraja; zemlja je njihova puna konja, i kolima njihovim nema kraja.
2:8  Puna je zemlja njihova idola; delu ruku svojih klanjaju se, što načiniše prsti njihovi.
2:9  I klanjaju se prosti ljudi, i savijaju se glavni ljudi; nemoj im oprostiti.
2:10  Uđi u stenu, i sakrij se u prah od straha Gospodnjeg i od slave veličanstva Njegovog.
2:11  Ponosite oči čovečje poniziće se, i visina ljudska ugnuće se, a Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan.
2:12  Jer će doći dan Gospoda nad vojskama na sve ohole i ponosite i na svakog koji se podiže, te će biti poniženi,
2:13  I na sve kedre livanske velike i visoke i na sve hrastove vasanske,
2:14  I na sve gore visoke i na sve humove izdignute,
2:15  I na svaku kulu visoku i na svaki zid tvrdi,
2:16  I na sve lađe tarsiske i na sve likove mile.
2:17  Tada će se ponositost ljudska ugnuti i visina se ljudska poniziti, i Gospod će sam biti uzvišen u onaj dan.
2:18  I idola će nestati sasvim.
2:19  I ljudi će ići u pećine kamene i u rupe zemaljske od straha Gospodnjeg i od slave veličanstva Njegovog, kad ustane da potre zemlju.
2:20  Tada će baciti čovek idole svoje srebrne i idole svoje zlatne, koje načini sebi da im se klanja, krticama i slepim miševima,
2:21  Ulazeći u raseline kamene i u pećine kamene od straha Gospodnjeg i od slave veličanstva Njegovog, kad ustane da potre zemlju.
2:22  Prođite se čoveka, kome je dah u nosu; jer šta vredi?

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije