Isa. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

Zapevaću sada dragom svom pesmu dragog svog o vinogradu njegovom. Dragi moj ima vinograd na rodnom brdašcetu.
5:2  I ogradi ga, i otrebi iz njega kamenje, i nasadi ga plemenitom lozom, i sazida kulu usred njega, i iskopa pivnicu u njemu, i počeka da rodi grožđem, a on rodi vinjagom.
5:3  Pa sada, stanovnici jerusalimski i ljudi Judejci, sudite između mene i vinograda mog.
5:4  Šta je još trebalo činiti vinogradu mom šta mu ne učinih? Kad čekah da rodi grožđem, zašto rodi vinjagom?
5:5  Sada ću vam kazati šta ću učiniti vinogradu svom. Oboriću mu ogradu, neka opusti; razvaliću mu zid, neka se pogazi;
5:6  Uparložiću ga, neće se rezati ni kopati, nego će rasti čkalj i trnje, i zapovediću oblacima da ne puštaju više dažd na nj.
5:7  Da, vinograd je Gospoda nad vojskama dom Izrailjev, i ljudi su Judejci mili sad Njegov; On čeka sud, a gle nasilja, čeka pravdu, a gle vike.
5:8  Teško onima koji sastavljaju kuću s kućom, i njivu na njivu nastavljaju, da već ne bude mesta i vi sami ostanete u zemlji.
5:9  Od Gospoda nad vojskama čuh: Mnoge kuće opusteće, u velikim i lepim neće biti nikoga.
5:10  Jer će deset rala vinograda dati jedan vat, i gomer semena daće efu.
5:11  Teško onima koji rane, te idu na silovito piće i ostaju do mraka dok ih vino raspali.
5:12  I na gozbama su im gusle i psaltiri i bubnji i svirale i vino; a ne gledaju na dela Gospodnja i ne vide rad ruku Njegovih.
5:13  Zato se narod moj odvede u ropstvo što ne znaju, i koje poštuje gladuju, i ljudstvo njegovo gine od žeđi.
5:14  Zato se raširio grob i razvalio ždrelo svoje preveć, i sići će u nj slava njegova i mnoštvo njegovo i vreva njegova i koji se vesele u njemu.
5:15  I pognuće se prost čovek, i visoki će se poniziti, i ponosite oči oboriće se;
5:16  Gospod nad vojskama uzvisiće se sudom, i Bog Sveti posvetiće se pravdom.
5:17  I jaganjci će pasti po svom običaju, i došljaci će jesti s pustih mesta pretilinu.
5:18  Teško onima koji vuku bezakonje uzicama od taštine, i greh kao užem kolskim,
5:19  Koji govore: Neka pohita, neka brzo dođe delo Njegovo, da vidimo, i neka se približi i dođe šta je naumio Svetac Izrailjev, da poznamo.
5:20  Teško onima koji zlo zovu dobro, a dobro zlo, koji prave od mraka svetlost, a od svetlosti mrak, koji prave od gorkog slatko a od slatkog gorko.
5:21  Teško onima koji misle da su mudri, i sami su sebi razumni.
5:22  Teško onima koji su jaki piti vino i junaci u mešanju silovitog pića.
5:23  Koji pravdaju bezbožnika za poklon, a pravednima uzimaju pravdu.
5:24  Zato kao što oganj proždire strnjiku i slama nestaje u plamenu, tako će koren njihov biti kao trulež i cvet njihov otići će kao prah, jer odbaciše zakon Gospoda nad vojskama i prezreše reč Sveca Izrailjevog.
5:25  Zato se raspali gnev Gospodnji na narod Njegov, i mahnuv rukom svojom na nj udari ga da se gore zadrmaše i mrtva telesa njegova biše kao blato po ulicama. Kod svega toga gnev se Njegov ne odvrati, nego je ruka Njegova još podignuta.
5:26  I podignuće zastavu narodima dalekim, i zazviždaće im s kraja zemlje; i gle, oni će doći odmah, brzo.
5:27  Neće biti među njima umornog ni sustalog, ni dremljivog ni sanjivog, nikome se neće raspasati pojas oko njega, niti će se kome otkinuti remen na obući.
5:28  Strele će im biti oštre, i svi lukovi njihovi zapeti; kopita u konja njihovih biće kao kremen i točkovi njihovi kao vihor.
5:29  Rika će im biti kao u lava, i rikaće kao lavići; bučaće i ugrabiće plen i odneti ga, i neće biti nikoga da otme.
5:30  Bučaće nad njim u to vreme kao što more buči. Tada će pogledati na zemlju, a to mrak i strah, i svetlost će se pomračiti nad pogiblju njihovom.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije