Isa. Glava 13

El. pošta Štampa PDF

Breme Vavilonu, koje vide Isaija sin Amosov.
13:2  Na gori visokoj podignite zastavu, vičite im iz glasa, mašite rukom, neka uđu na vrata kneževska.
13:3  Ja sam zapovedio izabranima svojim i dozvao sam junake svoje da izvrše gnev moj koji se raduju s veličine moje.
13:4  Vika stoji ljudstva na gorama kao da je velik narod, vika i vreva carstva skupljenih naroda; Gospod nad vojskama pregleda vojsku ubojitu.
13:5  Dolaze iz daleke zemlje, s kraja nebesa, Gospod i oruđa srdnje Njegove, da zatre svu zemlju.
13:6  Ridajte, jer je blizu dan Gospodnji; doći će kao pustoš od Svemogućeg.
13:7  Zato će svaka ruka klonuti, i svako srce čovečje rastopiti se.
13:8  I oni će se smesti, muke i bolovi spopašće ih, mučiće se kao porodilja, prepašće se jedan od drugog, lica će im biti kao plamen.
13:9  Evo, ide dan Gospodnji ljuti s gnevom i jarošću da obrati zemlju u pustoš, i grešnike da istrebi iz nje.
13:10  Jer zvezde nebeske i prilike nebeske neće pustiti svetlost svoju, sunce će pomrčati o rađanju svom, i mesec neće pustiti svetlost svoju.
13:11  I pohodiću vasiljenu za zloću, i bezbožnike za bezakonje; i ukinuću razmetanje oholih, i ponos silnih oboriću.
13:12  Učiniću da će čovek više vredeti nego zlato čisto, više nego zlato ofirsko.
13:13  Zato ću zatresti nebo, i zemlja će se pokrenuti sa svog mesta od jarosti Gospoda nad vojskama i u dan kad se raspali gnev Njegov.
13:14  I biće kao srna poplašena i kao stado koje niko ne sabira; svako će gledati za svojim narodom, i svako će bežati u svoju zemlju.
13:15  Ko se god nađe, biće proboden, i koji se god skupe, poginuće od mača.
13:16  I decu ću im razmrskati na njihove oči, kuće ću im opleniti i žene ću im sramotiti.
13:17  Evo, ja ću podignuti na njih Mide, koji neće mariti za srebro, niti će zlato iskati.
13:18  Nego će iz lukova decu ubijati, ni na plod u utrobi neće se smilovati, niti će decu žaliti oko njihovo.
13:19  I Vavilon, ures carstvima i dika slavi haldejskoj, biće kao Sodom i Gomor kad ih Bog zatre.
13:20  Neće se u njemu živeti niti će se ko naseliti od kolena do kolena, niti će Arapin razapeti u njemu šator, niti će pastiri počivati onuda.
13:21  Nego će počivati onde divlje zveri, i kuće će njihove biti pune velikih zmija, i onde će nastavati sove, i aveti će skakati onuda.
13:22  I dovikivaće se buljine u pustim kućama i zmajevi u dvorovima veselim. A doći će njegovo vreme, i blizu je, i dani njegovi neće se protegnuti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije