Isa. Glava 20

El. pošta Štampa PDF

Godine koje dođe Tartan na Azot, kad ga posla Sargon car asirski, te bi Azot i uze ga,
20:2  U to vreme reče Gospod preko Isaije sina Amosovog govoreći: Idi, skini kostret sa sebe, i izuj obuću s nogu svojih. I učini tako i iđaše go i bos.
20:3  Tada reče Gospod: Kako ide sluga moj Isaija go i bos za znak i čudo šta će biti do tri godine Misiru i etiopskoj,
20:4  Tako će odvesti car asirski u ropstvo Misirce, i Etiopljane u sužanjstvo, decu i starce, gole i bose i golih zadnjica, na sramotu Misircima.
20:5  I prepašće se i posramiće se od etiopske, uzdanice svoje, i od Misira, ponosa svog.
20:6  I reći će tada koji žive na ovom ostrvu: Gle, to je uzdanica naša, ka kojoj pritecasmo za pomoć da se sačuvamo od cara asirskog; kako ćemo se izbaviti?

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije