1 Moj. Glava 15

El. pošta Štampa PDF

Posle ovih stvari dođe Avramu reč Gospodnja u utvari govoreći: Ne boj se, Avrame, ja sam ti štit, i plata je tvoja vrlo velika.
15:2  A Avram reče Gospode, Gospode, šta ćeš mi dati kad živim bez dece, a pa kome će ostati moja kuća to je Elijezer ovaj Damaštanin?
15:3  Još reče Avram: Eto meni nisi dao poroda, pa će sluga rođen u kući mojoj biti moj naslednik.
15:4  A gle, Gospod mu progovori: Neće taj biti naslednik tvoj, nego koji će izaći od tebe taj će ti biti naslednik.
15:5  Pa ga izvede napolje i reče mu: Pogledaj na nebo i prebroj zvezde, ako ih možeš prebrojati. I reče mu: Tako će ti biti seme tvoje.
15:6  I poverova Avram Bogu, a On mu primi to u pravdu.
15:7  I reče mu: Ja sam Gospod, koji te izvedoh iz Ura haldejskog da ti dam zemlju ovu da bude tvoja.
15:8  A on reče: Gospode, Gospode, po čemu ću poznati da će biti moja?
15:9  I reče mu: Prinesi mi junicu od tri godine i kozu od tri godine i ovna od tri godine i grlicu i golupče.
15:10  I on uze sve to, i raseče na pole, i metnu sve pole jednu prema drugoj; ali ne raseče ptice.
15:11  A ptice sletahu na te mrtve životinje; a Avram ih odgoniše.
15:12  A kad sunce beše na zalasku, uhvati Avrama tvrd san, i gle, strah i mrak velik obuze ga.
15:13  I Gospod reče Avramu: Znaj zacelo da će seme tvoje biti došljaci u zemlji tuđoj, pa će joj služiti, i ona će ih mučiti četiri stotine godina.
15:14  Ali ću suditi i narodu kome će služiti; a posle će oni izaći s velikim blagom.
15:15  A ti ćeš otići k ocima svojim u miru, i bićeš pogreben u dobroj starosti.
15:16  A oni će se u četvrtom kolenu vratiti ovamo; jer gresima amorejskim još nije kraj.
15:17  A kad se sunce smiri i kad se smrče, gle, peć se dimljaše, i plamen ognjeni prolažaše između onih delova.
15:18  Taj dan učini Gospod zavet s Avramom govoreći: Semenu tvom dadoh zemlju ovu od vode misirske do velike vode, vode Efrata,
15:19  Kenejsku, kenezejsku i kedmonejsku,
15:20  I hetejsku i ferezejsku i rafajsku,
15:21  I amorejsku i hananejsku i gergesejsku i jevusejsku.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije