Jer. Glava 05

El. pošta Štampa PDF

Prođite po ulicama jerusalimskim, i vidite sada i razberite i potražite po ulicama njegovim, hoćete li naći čoveka, ima li ko da čini šta je pravo i da traži istinu, pa ću oprostiti.
5:2  Ako i govore: Tako da je živ Gospod! Opet se krivo kunu.
5:3  Gospode! Ne gledaju li oči Tvoje na istinu! Biješ ih, ali ih ne boli; satireš ih, ali neće da prime nauke, tvrđe im je lice od kamena, neće da se obrate.
5:4  I ja rekoh: Siromasi su, ludo rade, jer ne znaju puta Gospodnjeg, zakona Boga svog.
5:5  Idem k vlasteljima, i njima ću govoriti, jer oni znaju put Gospodnji, zakon Boga svog; ali i oni izlomiše jaram, pokidaše sveze.
5:6  Za to će ih pobiti lav iz šume, vuk će ih večernji potrti, ris će vrebati kod gradova njihovih, ko god iziđe iz njih biće rastrgnut, jer je mnogo greha njihovih i silni su odmeti njihovi.
5:7  Kako ću ti oprostiti to? Sinovi tvoji ostaviše mene, i kunu se onima koji nisu bogovi. Kako ih nasitih, stadoše činiti preljubu, i u kuću kurvinu stiču se gomilom.
5:8  Jutrom su kad ustaju kao tovni konji, svaki rže za ženom bližnjeg svog.
5:9  Za to li neću pohoditi? Veli Gospod, i duša moja neće li se osvetiti takvom narodu?
5:10  Izađite mu na zidove i razvalite, ali nemojte sasvim zatrti, skinite mu prevornice, jer nisu Gospodnje.
5:11  Jer me sasvim izneveri dom Izrailjev i dom Judin, veli Gospod.
5:12  Udariše u bah Gospodu i rekoše: Nije tako, neće nas zlo zadesiti, i nećemo videti mača ni gladi.
5:13  A ti proroci otići će u vetar, i reči nema u njima, njima će biti tako.
5:14  Zato ovako veli Gospod Gospod nad vojskama: Kad tako govorite, evo ja ću učiniti da reči moje u ustima tvojim budu kao oganj, a ovaj narod drva, te će ih spaliti.
5:15  Gle, ja ću dovesti na vas narod iz daleka, dome Izrailjev, veli Gospod, narod jak, narod star, narod kome jezika nećeš znati niti ćeš razumeti šta govori;
5:16  Kome je tul kao grob otvoren, svi su jaki.
5:17  I poješće letinu tvoju i hleb tvoj, što sinovi tvoji i kćeri tvoje hteše jesti, poješće ovce tvoje i goveda tvoja, poješće vinovu lozu tvoju i smokve tvoje, i mačem će zatrti tvrde gradove tvoje u koje se uzdaš.
5:18  Ali ni tada, veli Gospod, neću vas sasvim zatrti.
5:19  Jer kad kažete: Zašto nam čini Gospod Bog naš sve ovo? Tada im reci: Kako ostaviste mene i služiste tuđim bogovima u zemlji svojoj, tako ćete služiti tuđincima u zemlji koja nije vaša.
5:20  Javite ovo u domu Jakovljevom, i oglasite u Judi, govoreći:
5:21  Čujte ovo, ludi i bezumni narode, koji imate oči, a ne vidite, koji imate uši, a ne čujete.
5:22  Mene li se nećete bojati? Veli Gospod; od mene li nećete drhtati? Koji postavih pesak moru za među večnom naredbom, i neće preći preko nje; ako mu i ustaju vali, neće nadjačati, ako i buče, neće je preći.
5:23  Ali je u naroda ovog srce uporno i nepokorno; odstupiše i otidoše.
5:24  Niti rekoše u srcu svom: Bojmo se Gospoda Boga svog, koji nam daje dažd rani i pozni na vreme, i čuva nam nedelje određene za žetvu.
5:25  Bezakonja vaša odvraćaju to, i gresi vaši odbijaju dobro od vas.
5:26  Jer se nalaze u narodu mom bezbožnici, koji vrebaju kao ptičari kad se pritaje, meću zamke da hvataju ljude.
5:27  Kao krletka puna ptica tako su kuće njihove pune prevare; zato postaše veliki i obogatiše.
5:28  Ugojiše se, sjaju se, mimoilaze zlo, ne čine pravde ni siročetu, i opet im je dobro, i ne daju pravice ubogima.
5:29  Zato li neću pohoditi? Veli Gospod, i duša moja neće li se osvetiti takvom narodu?
5:30  Čudo i strahota biva u zemlji.
5:31  Proroci prorokuju lažno, i sveštenici gospoduju preko njih, i narodu je mom to milo. A šta ćete raditi na posledak?

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije