Jer. Glava 10

El. pošta Štampa PDF

Slušajte reč koju vam govori Gospod, dome Izrailjev.
10:2  Ovako veli Gospod: Ne učite se putu kojim idu narodi, i od znaka nebeskih ne plašite se, jer se od njih plaše narodi.
10:3  Jer su uredbe u naroda taština, jer seku drvo u šumi, delo ruku umetničkih sekirom;
10:4  Srebrom i zlatom ukrašuju ga, klinima i čekićima utvrđuju ga da se ne pomiče;
10:5  Stoje pravo kao palme, ne govore; treba ih nositi, jer ne mogu ići; ne boj ih se, jer ne mogu zla učiniti, a ne mogu ni dobra učiniti.
10:6  Niko nije kao Ti, Gospode; velik si i veliko je ime Tvoje u sili.
10:7  Ko se ne bi Tebe bojao, care nad narodima! Jer Tebi to pripada; jer među svim mudracima u naroda i u svim carstvima njihovim nema takvog kakav si Ti.
10:8  Nego su svi ludi i bezumni, drvo je nauka o taštini.
10:9  Srebro kovano donosi se iz Tarsisa i zlato iz Ufaza, delo umetničko i ruku zlatarskih, odelo im je od porfire i skerleta, sve je delo umetničko.
10:10  A Gospod je pravi Bog, Bog živi i car večni, od Njegove srdnje trese se zemlja, i gnev Njegov ne mogu podneti narodi.
10:11  Ovako im recite: Bogova, koji nisu načinili neba ni zemlje, nestaće sa zemlje i ispod neba.
10:12  On je načinio zemlju silom svojom, utvrdio vasiljenu mudrošću svojom, i razumom svojim razastro nebesa;
10:13  On kad pusti glas svoj, buče vode na nebesima, podiže paru s krajeva zemaljskih, pušta munje s daždem, i izvodi vetar iz staja njegovih.
10:14  Svaki čovek posta bezuman od znanja, svaki se zlatar osramoti likom rezanim, jer su laž liveni likovi njegovi, i nema duha u njima.
10:15  Taština su, delo prevarno; kad ih pohodim, poginuće.
10:16  Nije takav deo Jakovljev, jer je Tvorac svemu, i Izrailj Mu je nasledstvo, ime Mu je Gospod nad vojskama.
10:17  Pokupi iz zemlje trg svoj ti, koja sediš u gradu.
10:18  Jer ovako veli Gospod: Gle, ja ću izbaciti kao praćom stanovnike ove zemlje, i pritesniću ih da osete.
10:19  Teško meni od muke moje, reći će; ljuta je rana moja; a ja rekoh: To je bol, treba da ga podnosim.
10:20  Moj je šator opustošen i sva uža moja pokidana, sinovi moji otidoše od mene i nema ih, nema više nikoga da razapne šator moj i digne zavese moje.
10:21  Jer pastiri postaše bezumni i Gospoda ne tražiše; zato ne biše srećni, i sve se stado njihovo rasprša.
10:22  Gle, ide glas i vreva velika iz severne zemlje da obrati gradove Judine u pustoš, u stan zmajevski.
10:23  Znam, Gospode, da put čovečji nije u njegovoj vlasti niti je čoveku koji hodi u vlasti da upravlja koracima svojim.
10:24  Karaj me, Gospode, ali s merom, ne u gnevu svom, da me ne bi zatro.
10:25  Izlij gnev svoj na narode koji te ne poznaju, i na plemena koja ne prizivlju imena Tvog, jer proždreše Jakova, proždreše ga da ga nema, i naselje njegovo opusteše.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije