Jer. Glava 13

El. pošta Štampa PDF

Ovako mi reče Gospod: Idi i kupi sebi pojas lanen i opaši se njim, a ne meći ga u vodu.
13:2  Tako kupih pojas po reči Gospodnjoj, i opasah se njim.
13:3  Potom dođe mi opet reč Gospodnja govoreći:
13:4  Uzmi taj pojas što si kupio, što je oko tebe, pa se digni i idi na Efrat, i sakrij ga onde u kakvu raselinu kamenu.
13:5  I otidoh i sakrih ga kod Efrata, kako mi zapovedi Gospod.
13:6  A posle mnogo vremena reče mi Gospod: Ustani i idi na Efrat, i uzmi pojas koji ti zapovedih da sakriješ onde.
13:7  I otidoh na Efrat i otkopah i uzeh pojas s mesta gde ga bijah sakrio; a gle, pojas otruhnuo, i ne beše nizašta.
13:8  Tada mi dođe reč Gospodnja govoreći:
13:9  Ovako veli Gospod: Tako ću učiniti da otrune ponos Judin i veliki ponos jerusalimski,
13:10  Tog naroda nevaljalog, što neće da sluša moje reči, što hodi po mislima srca svog i ide za drugim bogovima služeći im i klanjajući im se; i biće kao taj pojas, koji nije nizašta.
13:11  Jer kako se pojas pripoji oko čoveka, tako bijah pripojio oko sebe sav dom Izrailjev i sav dom Judin, veli Gospod, da bi bili moj narod na slavu i hvalu i diku; ali ne poslušaše.
13:12  Zato im reci ovu reč: Ovako veli Gospod Bog Izrailjev: Svi se mehovi pune vina. A oni će reći: Zar ne znamo da se svi mehovi pune vina?
13:13  Tada im reci: Ovako veli Gospod: Evo ja ću napuniti pijanstva sve stanovnike ove zemlje i careve, koji sede mesto Davida na prestolu njegovom, i sveštenike i proroke i sve stanovnike jerusalimske.
13:14  I razbiću ih jednog o drugog, i očeve i sinove, veli Gospod; neću požaliti ni poštedeti niti se smilovati, da ih ne potrem.
13:15  Slušajte i čujte, nemojte se ponositi, jer Gospod govori.
13:16  Dajte slavu Gospodu Bogu svom dok nije spustio mrak, dokle se nisu spotakle noge vaše po gorama mračnim, da čekate svetlost, a On je obrati u sen smrtni i pretvori u tamu.
13:17  Ako li ovo ne poslušate, duša će moja plakati tajno radi oholosti vaše i roniti suze, suze će teći iz oka mog, jer će se zarobiti stado Gospodnje.
13:18  Reci caru i carici: Dole sedite, jer će se slavni venac vaš skinuti s vaše glave.
13:19  Gradovi južni zatvoriće se i neće biti nikoga da ih otvori, odvešće se Juda u ropstvo, sasvim će se odvesti u ropstvo.
13:20  Podignite oči svoje i vidite one što idu od severa. Gde je stado što ti je predano, stado slave tvoje?
13:21  Šta ćeš reći kad te pohodi? Jer si ih ti naučio da budu knezovi nad tobom. Neće li te spopasti bolovi kao ženu kad se porađa?
13:22  Ako li kažeš u srcu svom: Zašto me to zadesi? Za mnoštvo bezakonja tvog uzgrnuće se skuti tvoji i obuća ti se skinuti.
13:23  Može li Etiopljanin promeniti kožu svoju ili ris šare svoje? Možete li vi činiti dobro naučivši se činiti zlo?
13:24  Zato ću ih razmetnuti kao što razmeće plevu vetar iz pustinje.
13:25  To je deo tvoj i obrok tvoj od mene, govori Gospod, zato što si me zaboravio i pouzdao se u laž.
13:26  Zato ću ti ja uzgrnuti skute na lice da se vidi sramota tvoja.
13:27  Preljube tvoje, rzanje tvoje, sramotna kurvarstva tvoja po humovima, po poljima, gadove tvoje video sam; teško tebi, Jerusalime! Zar se nećeš očistiti? Dokle još?

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije