Stari Zavet Plač Jeremijin Plač Glava 03

Plač Glava 03

El. pošta Štampa PDF

3:1  Ja sam čovek koji videh muku od pruta gneva Njegovog.
3:2  Odvede me i opravi me u tamu, a ne na videlo.
3:3  Samo se na me obraća, obraća ruku svoju po vas dan.
3:4  Učini, te mi ostare telo i koža, potre kosti moje.
3:5  Zazida me, i optoči me žučju i mukom.
3:6  Posadi me u tamu kao umrle odavna.
3:7  Ogradi me da ne izađem, i metnu na me teške okove.
3:8  Kad vičem i vapim, odbija molitvu moju.
3:9  Zagradi puteve moje tesanim kamenom, i prevrati staze moje.
3:10  Posta mi kao medved u zasedi, kao lav u potaji.
3:11  Pomete puteve moje, i razdre me, i uništi me.
3:12  Nateže luk svoj, i metnu me streli za belegu.
3:13  Ustreli me u bubrege strelama iz tula svog.
3:14  Postah podsmeh svemu narodu svom i pesma njihova po vas dan.
3:15  Nasiti me gorčinom, opoji me pelenom.
3:16  Polomi mi zube kamenjem, uvali me u pepeo.
3:17  Udaljio si dušu moju od mira, zaboravih dobro.
3:18  I rekoh: Propade sila moja i nadanje moje od Gospoda.
3:19  Opomeni se muke moje i jada mog, pelena i žuči.
3:20  Duša se moja opominje bez prestanka, i poništila se u meni.
3:21  Ali ovo napominjem srcu svom, te se nadam:
3:22  Milost je Gospodnja što ne izgibosmo sasvim, jer milosrđa Njegovog nije nestalo.
3:23  Ponavlja se svako jutro; velika je vera tvoja.
3:24  Gospod je deo moj, govori duša moja; zato ću se u Njega uzdati.
3:25  Dobar je Gospod onima koji ga čekaju, duši, koja ga traži.
3:26  Dobro je mirno čekati spasenje Gospodnje.
3:27  Dobro je čoveku nositi jaram za mladosti svoje.
3:28  Sam će sedeti i ćutati, jer Bog metnu breme na nj.
3:29  Metnuće usta svoja u prah, eda bi bilo nadanja.
3:30  Podmetnuće obraz svoj onome koji ga bije, biće sit sramote.
3:31  Jer Gospod ne odbacuje za svagda.
3:32  Jer ako i ucveli, opet će se i smilovati radi mnoštva milosti svoje.
3:33  Jer ne muči iz srca svog ni cveli sinove čovečje.
3:34  Kad gaze nogama sve sužnje na zemlji,
3:35  Kad izvrću pravicu čoveku pred Višnjim,
3:36  Kad čine krivo čoveku u parnici njegovoj, ne vidi li Gospod?
3:37  Ko je rekao što i zbilo se, a Gospod da nije zapovedio?
3:38  Ne dolaze li i zla i dobra iz usta Višnjeg?
3:39  Zašto se tuži čovek živ, čovek na kar za grehe svoje?
3:40  Pretražimo i razgledajmo pute svoje, i povratimo se ka Gospodu.
3:41  Podignimo srce svoje i ruke k Bogu na nebesima.
3:42  Zgrešismo i nepokorni bismo; Ti ne praštaš.
3:43  Obastro si se gnevom, i goniš nas, ubijaš i ne žališ.
3:44  Obastro si si se oblakom da ne prodre molitva.
3:45  Načinio si od nas smetlište i odmet usred tih naroda.
3:46  Razvaljuju usta svoja na nas svi neprijatelji naši.
3:47  Strah i jama zadesi nas, pustošenje i zatiranje.
3:48  Potoci teku iz očiju mojih radi pogibli kćeri naroda mog.
3:49  Oči moje liju suze bez prestanka, jer nema odmora,
3:50  Dokle Gospod ne pogleda i ne vidi s neba.
3:51  Oko moje muči mi dušu radi svih kćeri grada mog.
3:52  Teraju me jednako kao pticu neprijatelji moji nizašta.
3:53  Svališe u jamu život moj i nabacaše kamenje na me.
3:54  Dođe mi voda svrh glave; rekoh: Pogiboh!
3:55  Prizivah ime Tvoje, Gospode, iz jame najdublje.
3:56  Ti ču glas moj; ne zatiskuj uha svog od uzdisanja mog, od vike moje.
3:57  Pristupao si kad Te prizivah, i govorio si: Ne boj se.
3:58  Raspravljao si, Gospode, parbu duše moje, i izbavljao si život moj.
3:59  Vidiš, Gospode, nepravdu koja mi se čini; raspravi parbu moju.
3:60  Vidiš svu osvetu njihovu, sve što mi misle.
3:61  Čuješ rug njihov, Gospode, sve što mi misle,
3:62  Šta govore oni koji ustaju na me i šta namišljaju protiv mene po vas dan.
3:63  Vidi, kad sedaju i kad ustaju, ja sam im pesma.
3:64  Plati im, Gospode, po delima ruku njihovih.
3:65  Podaj im uporno srce, prokletstvo svoje.
3:66  Goni ih gnevom, i istrebi ih ispod nebesa Gospodnjih.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije