Stari Zavet Plač Jeremijin Plač Glava 05

Plač Glava 05

El. pošta Štampa PDF

5:1  Opomeni se, Gospode, šta nas zadesi; pogledaj i vidi sramotu našu.
5:2  Nasledstvo naše privali se tuđincima, domovi naši inostrancima.
5:3  Postasmo sirote, bez oca, matere naše kao udovice.
5:4  Svoju vodu pijemo za novce, svoja drva kupujemo.
5:5  Na vratu nam je jaram, i gone nas; umoreni nemamo odmora.
5:6  Pružamo ruku k Misircima i Asircima, da se nasitimo hleba.
5:7  Oci naši zgrešiše, i nema ih, a mi nosimo bezakonja njihova.
5:8  Robovi nam gospodare, nema nikoga da izbavi iz ruku njihovih.
5:9  Sa strahom za život svoj od mača u pustinji donosimo sebi hleb.
5:10  Koža nam pocrne kao peć od ljute gladi.
5:11  Sramote žene na Sionu i devojke po gradovima Judinim.
5:12  Knezove vešaju svojim rukama, ne poštuju lice staračko.
5:13  Mladiće uzimaju pod žrvnje, i deca padaju pod drvima.
5:14  Staraca nema više na vratima, ni mladića na pevanju.
5:15  Nesta radosti srcu našem, igra naša pretvori se u žalost.
5:16  Pade venac s glave naše; teško nama, što zgrešismo!
5:17  Stoga je srce naše žalosno, stoga oči naše potamneše,
5:18  Sa gore Siona, što opuste, i lisice idu po njoj.
5:19  Ti, Gospode, ostaješ doveka, presto Tvoj od kolena do kolena.
5:20  Zašto hoćeš da nas zaboraviš doveka, da nas ostaviš zadugo?
5:21  Obrati nas, Gospode, k sebi, i obratićemo se; ponovi dane naše kako behu pre.
5:22  Jer eda li ćeš nas sasvim odbaciti i gneviti se na nas veoma?

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije