Jez. Glava 11

El. pošta Štampa PDF

Tada me podiže duh, i odnese me na istočna vrata doma Gospodnjeg, koja gledaju na istok, i gle, na vratima beše dvadeset i pet ljudi, i među njima videh Jezaniju, sina Azurovog i Felatiju sina Venajinog, poglavare narodne.
11:2  I reče mi: Sine čovečji, ovi ljudi smišljaju bezakonje, i zlo savetuju u tom gradu,
11:3  Govoreći: Nije blizu; da gradimo kuće; ovaj je grad lonac a mi meso.
11:4  Zato prorokuj protiv njih, prorokuj, sine čovečji.
11:5  I pade na me duh Gospodnji i reče mi: Reci: Ovako veli Gospod: Dome Izrailjev, tako govoriste, i znam misli srca vašeg.
11:6  Mnoge pobiste u tom gradu, i napuniste ulice njihove pobijenih.
11:7  Zato ovako veli Gospod Gospod: Koje pobiste i pobacaste usred njega, oni su meso, a on je lonac, a vas ću izvesti iz njega.
11:8  Bojite se mača; mač ću pustiti na vas, govori Gospod Gospod.
11:9  I izvešću vas iz njega, i daću vas u ruke tuđincima, i izvršiću na vama sudove.
11:10  Od mača ćete pasti, na međi Izrailjevoj sudiću vam, i poznaćete da sam ja Gospod.
11:11  Ovaj grad neće vam biti lonac niti ćete vi biti u njemu meso; na međi Izrailjevoj sudiću vam.
11:12  I poznaćete da sam ja Gospod, jer po uredbama mojim ne hodiste niti zakona mojih izvršavaste, nego činiste po zakonima tih naroda što su oko vas.
11:13  A kad prorokovah, umre Felatija sin Venajin; tada padoh na lice svoje i povikah iza glasa i rekoh: Jaoh Gospode Gospode! Hoćeš li da istrebiš ostatak Izrailjev?
11:14  A glas Gospodnji dođe mi govoreći:
11:15  Sine čovečji, braća su tvoja, braća tvoja, rodbina tvoja i dom Izrailjev vaskoliki, kojima govoriše Jerusalimljani: Idite daleko od Gospoda, nama je data zemlja u nasledstvo.
11:16  Zato reci: Ovako veli Gospod Gospod: Ako ih i odagnah daleko među narode, ako ih i rasejah po zemljama, opet ću im biti svetinja za malo u zemljama u koje otidoše.
11:17  Zato reci: Ovako veli Gospod Gospod: Sabraću vas iz naroda i pokupiću vas iz zemalja u koje se rasejaste, i daću vam zemlju Izrailjevu.
11:18  I kad dođu u nju, izbaciće iz nje sve gadove njene i sve gnusobe njene.
11:19  I daću im jedno srce, i nov duh metnuću u njih, i izvadiću iz tela njihovog kameno srce i daću im srce mesno,
11:20  Da bi hodili po mojim uredbama i držali moje zakone i izvršavali ih; i biće mi narod, i ja ću im biti Bog.
11:21  A kojima srce ide po želji gnusoba njihovih i gadova njihovih, njihov ću put obratiti na njihovu glavu, govori Gospod Gospod.
11:22  Potom mahnuše heruvimi krilima svojim, i točkovi otidoše prema njima, i slava Boga Izrailjevog beše ozgo nad njima.
11:23  I podiže se slava Gospodnja isred grada, i stade na gori koja je s istoka gradu.
11:24  A mene duh podiže i odnese u utvari duhom Božjim u Haldejsku k roblju: i utvara koju videh otide od mene.
11:25  I kazah roblju sve reči Gospodnje što mi pokaza.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije