Joilo Glava 01

El. pošta Štampa PDF

Reč Gospodnja koja dođe Joilu sinu Fatuilovom.
1:2  Čujte, starci; slušajte, svi stanovnici zemaljski; je li ovako šta bilo za vašeg vremena ili za vremena vaših otaca?
1:3  Pripovedajte to sinovima svojim, i sinovi vaši svojim sinovima, i njihovi sinovi potonjem kolenu.
1:4  Šta osta iza gusenice izjede skakavac, i šta osta iza skakavca izjede hrušt, i šta osta iza hrušta izjede crv.
1:5  Otreznite se, pijanice, i plačite; i ridajte svi koji pijete vino, za novim vinom, jer se ote iz usta vaših.
1:6  Jer dođe na zemlju moju silan narod i nebrojen; zubi su mu kao u lava i kutnjaci kao u lavice.
1:7  Potre vinovu lozu moju, i smokve moje pokida, sasvim ih oguli i pobaca, te im se grane bele.
1:8  Ridaj kao mladica opasana kostreću za mužem mladosti svoje.
1:9  Nesta dara i naliva iz doma Gospodnjeg; tuže sveštenici, sluge Gospodnje.
1:10  Opuste polje, tuži zemlja; jer je potrveno žito, usahlo vino, nestalo ulja.
1:11  Stidite se ratari, ridajte vinogradari, pšenice radi i ječma radi, jer propade žetva na njivi;
1:12  Loza posahnu i smokva uvenu; šipak i palma i jabuka i sva drveta poljska posahnuše, jer nesta radosti između sinova ljudskih.
1:13  Opašite se i plačite sveštenici; ridajte koji služite oltaru, dođite, noćujte u kostreti, sluge Boga mog; jer se unosi u dom Boga vašeg dar i naliv.
1:14  Naredite post, oglasite praznik, skupite starešine, sve stanovnike zemaljske, u dom Gospoda Boga svog, i vapite ka Gospodu:
1:15  Jaoh dana! Jer je blizu dan Gospodnji, i doći će kao pogibao od Svemogućeg.
1:16  Nije li nestalo hrane ispred očiju naših, radosti i veselja iz doma Boga našeg?
1:17  Seme istruhnu pod grudama svojim, puste su žitnice, razvaljene spreme, jer posahnu žito.
1:18  Kako uzdiše stoka! Kako su se smela goveda! Jer nemaju paše; i ovce ginu.
1:19  K Tebi, Gospode, vičem, jer oganj sažeže paše u pustinji, i plamen popali sva drveta u polju.
1:20  I zverje poljsko pogleda za tobom, jer usahnuše potoci vodeni i oganj sažeže paše u pustinji.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije