Amos Glava 06

El. pošta Štampa PDF

Teško bezbrižnima u Sionu i onima koji su bez straha u gori samarijskoj, koji su na glasu između poglavica narodima, ka kojima dolazi dom Izrailjev.
6:2  Prođite u Halnu i vidite, i odande idite u veliki Emat, posle siđite u Gat filistejski; je li koje carstvo bolje od ovih? Jesu li im međe prostranije od vaših međa?
6:3  Teško vama koji mislite da je daleko zli dan, a primičete stolicu na kojoj je nasilje;
6:4  Koji ležete na odrima od slonove kosti i pružate se na posteljama svojim, i jedete jaganjce iz stada i teoce ugojene;
6:5  Koji pevate uza psaltire, i izmišljate sprave muzičke kao David;
6:6  Koji pijete vino velikim čašama, i mažete se skupocenim mirisima, a ne marite za polom Josifov.
6:7  Zato će sada otići u ropstvo među prvima koji će otići u ropstvo, i prestaće radost onih koji se goste.
6:8  Zakle se Gospod Gospod sobom, govori Gospod Bog nad vojskama; ja se gadim na ponos Jakovljev i mrzim na dvorove njegove; zato ću predati grad i sve što je u njemu.
6:9  I ako deset ljudi ostane u jednoj kući, umreće.
6:10  I kad uzme koga stric mu ili koji će ga spaliti da iznese kosti njegove iz kuće, reći će onome koji bude u kutu u kući: Ima li jošte ko kod tebe? A on će reći: Nema nikoga. A on će reći: Ćuti; jer ne pominjaše ime Gospodnje.
6:11  Jer evo, Gospod zapoveda i udariće dom veliki da se razvali i mali dom da popuca.
6:12  Trče li konji po steni i ore li se volovima? Jer vi pretvoriste sud u žuč, i plod od pravde u pelen.
6:13  Vi se radujete onome što nije ništa, i govorite: Nismo li svojom snagom dobili rogove?
6:14  Jer, gle, ja ću podignuti na vas dome Izrailjev, govori Gospod Bog nad vojskama, narod, koji će vas pritesniti od ulaska u Emat do potoka u pustinji.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije