Amos Glava 07

El. pošta Štampa PDF

Ovo mi pokaza Gospod Gospod: Gle, sazdavaše skakavce, kad počinjaše nicati otava, i gle, beše otava po carevoj kosidbi.
7:2  A kad pojedoše travu zemaljsku, tada rekoh: Gospode, Gospode, smiluj se; kako će se podignuti Jakov? Jer je mali.
7:3  Gospod se raskaja zato: Neće biti, reče Gospod.
7:4  Tada mi pokaza Gospod Gospod, i gle, Gospod Gospod povika da će suditi ognjem; i oganj proždre veliku bezdanu i proždre deo zemlje.
7:5  A ja rekoh: Gospode, Gospode, prestani; kako će se podignuti Jakov? Jer je mali.
7:6  Gospod se raskaja zato: Ni to neće biti, reče Gospod Gospod.
7:7  Tada mi pokaza, i gle, Gospod stajaše na zidu sazidanom po merilima, i u ruci Mu behu merila.
7:8  I reče mi Gospod: Šta vidiš, Amose? I rekoh: Merila. A Gospod mi reče: Evo, je ću metnuti merila posred naroda svog Izrailja, neću ga više prolaziti.
7:9  Jer će se razoriti visine Isakove, i svetinje će Izrailjeve opusteti, i ustaću na dom Jerovoamov s mačem.
7:10  Tada Amasija sveštenik vetiljski posla k Jerovoamu caru Izrailjevom i poruči mu: Amos diže bunu na te usred doma Izrailjevog, zemlja ne može podneti svih reči njegovih.
7:11  Jer ovako govori Amos: Jerovoam će poginuti od mača, a Izrailj će se odvesti iz zemlje svoje u ropstvo.
7:12  Potom reče Amasija Amosu: Videoče, idi, beži u zemlju Judinu, i onde jedi hleb i onde prorokuj;
7:13  A u Vetilju više ne prorokuj, jer je svetinja careva i dom je carski.
7:14  A Amos odgovori i reče Amasiji: Ne beh prorok ni proročki sin, nego beh govedar i brah dudove;
7:15  A Gospod me uze od stada i reče mi Gospod: Idi, prorokuj narodu mom Izrailju.
7:16  Sada dakle čuj reč Gospodnju. Ti kažeš: Ne prorokuj u Izrailju, i ne kropi po domu Isakovom.
7:17  Zato ovako veli Gospod: Žena će ti se kurvati u gradu, i sinovi će tvoji i kćeri tvoje pasti od mača, i zemlja će se tvoja razdeliti užem, i ti ćeš umreti u nečistoj zemlji, a Izrailj će se odvesti iz svoje zemlje u ropstvo.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije