Amos Glava 08

El. pošta Štampa PDF

Ovo mi pokaza Gospod: Gle, kotarica letnjeg voća.
8:2  I reče: Šta vidiš, Amose? A ja rekoh: Kotaricu letnjeg voća. A Gospod mi reče: Dođe kraj narodu mom Izrailju, neću ga više prolaziti.
8:3  I pesme će crkvene biti ridanje u onaj dan, govori Gospod; biće mnoštvo mrtvih telesa, koja će se svuda pobacati ćuteći.
8:4  Čujte ovo, koji proždirete uboge i satirete siromahe u zemlji,
8:5  Govoreći: Kad će proći mladina da prodajemo žito? I subota da otvorimo pšenicu? Umanjujući efu i povećavajući sikal i varajući lažnim merilima;
8:6  Da kupujemo siromahe za novce i ubogog za jedne opanke, i da prodajemo očinke od pšenice.
8:7  Zakle se Gospod slavom Jakovljevom: Neću nikada zaboraviti nijedno delo njihovo.
8:8  Neće li se zemlja potresti od toga, i protužiti svaki koji živi na njoj? I neće li se sva razliti kao reka? I neće li se odneti i potopiti kao od reke misirske?
8:9  I u onaj dan, govori Gospod Gospod, učiniću da sunce zađe u podne, i pomračiću zemlju za belog dana.
8:10  I pretvoriću praznike vaše u žalost i sve pesme vaše u plač, i metnuću kostret oko svih bedara, i učiniću da svaka glava oćelavi i da bude žalost kao za jedincem, i kraj će joj biti kao gorak dan.
8:11  Gle, idu dani, govori Gospod Gospod, kad ću pustiti glad na zemlju, ne glad hleba ni žeđ vode, nego slušanja reči Gospodnjih.
8:12  I potucaće se od mora do mora, i od severa do istoka trčaće tražeći reč Gospodnju, i neće je naći.
8:13  U to će vreme obamirati lepe devojke i mladići od žeđi,
8:14  Koji se kunu krivicom samarijskom i govore: Tako da je živ Bog tvoj, Dane, i tako da je živ put u Virsaveju. I pašće, i neće više ustati.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije