Zah. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Potom vrati se anđeo koji mi govoraše, i probudi me kao čoveka koji se budi oda sna.
4:2  I reče mi: Šta vidiš? A ja rekoh: Vidim, eto, svećnjak sav od zlata, i gore na njemu čaša, i sedam žižaka njegovih na njemu, i sedam levaka za sedam žižaka što su gore na njemu,
4:3  I dve masline uza nj, jedna s desne strane čaši a jedna s leve.
4:4  I progovorih anđelu koji govoraše sa mnom, i rekoh: Šta je to, gospodaru moj?
4:5  A anđeo koji govoraše sa mnom odgovori i reče mi: Zar ne znaš šta je to? I rekoh: Ne, gospodaru moj.
4:6  A on odgovori i reče mi govoreći: To je reč Gospodnja Zorovavelju: ne silom ni krepošću nego Duhom mojim, veli Gospod nad vojskama.
4:7  Šta si ti, goro velika, pred Zorovaveljem? Ravnica; i on će izneti najviši kamen, s usklicima: Milost, milost njemu.
4:8  I dođe mi reč Gospodnja govoreći:
4:9  Ruke Zorovaveljeve osnovaše ovaj dom, ruke će njegove i dovršiti, i poznaćeš da me je Gospod nad vojskama poslao k vama.
4:10  Jer ko je prezreo dan malih stvari? Jer će se radovati kad vidi kamen merački u ruci Zorovavelju, onih sedam očiju Gospodnjih koji prelaze svu zemlju.
4:11  Tada odgovarajući rekoh mu: Šta su one dve masline s desne strane svećnjaku i s leve?
4:12  I opet progovorih i rekoh mu: Šta su one dve grančice maslinove, što su među dva levka zlatna, koji toče zlato?
4:13  I reče mi govoreći: Zar ne znaš šta je to? A ja rekoh: Ne, gospodaru moj.
4:14  Tada reče: To su dve masline koje stoje kod Gospoda sve zemlje.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije