Mat. Glava 02

El. pošta Štampa PDF

A kad se rodi Isus u Vitlejemu judejskom, za vremena cara Iroda, a to dođu mudraci s istoka u Jerusalim, i kažu:
2:2  Gde je car judejski što se rodio? Jer smo videli Njegovu zvezdu na istoku i došli smo da Mu se poklonimo.
2:3  Kad to čuje car Irod, uplaši se, i sav Jerusalim s njim.
2:4  I sabravši sve glavare svešteničke i književnike narodne, pitaše ih: Gde će se roditi Hristos?
2:5  A oni mu rekoše: U Vitlejemu judejskom; jer je tako prorok napisao:
2:6  I ti Vitlejeme, zemljo Judina! Ni po čem nisi najmanji u državi Judinoj; jer će iz tebe izići čelovođa koji će pasti narod moj Izrailja.
2:7  Onda Irod tajno dozva mudrace, i ispitivaše ih kad se pojavila zvezda.
2:8  I poslavši ih u Vitlejem, reče: Idite i raspitajte dobro za dete, pa kad ga nađete, javite mi, da i ja idem da mu se poklonim.
2:9  I oni saslušavši cara, pođoše: a to i zvezda koju su videli na istoku, iđaše pred njima dok ne dođe i stade odozgo gde beše dete.
2:10  A kad videše zvezdu gde je stala, obradovaše se veoma velikom radosti.
2:11  I ušavši u kuću, videše dete s Marijom materom Njegovom, i padoše i pokloniše Mu se; pa otvoriše dare svoje i darivaše Ga: zlatom, i tamjanom, i smirnom.
2:12  I primivši u snu zapovest da se ne vraćaju k Irodu, drugim putem otidoše u svoju zemlju.
2:13  A pošto oni otidu, a to anđeo Gospodnji javi se Josifu u snu i kaza mu: Ustani, uzmi dete i mater Njegovu pa beži u Misir, i budi onamo dok ti ne kažem; jer će Irod tražiti dete da Ga pogubi.
2:14  I on ustavši uze dete i mater Njegovu noću i otide u Misir.
2:15  I bi tamo do smrti Irodove: da se izvrši šta je Gospod rekao preko proroka koji govori: Iz Misira dozvah Sina svog.
2:16  Tada Irod, kad vide da su ga mudraci prevarili, razgnevi se vrlo i posla te pobiše svu decu po Vitlejemu i po svoj okolini njegovoj od dve godine i niže, po vremenu koje je dobro doznao od mudraca.
2:17  Tada se zbi šta je kazao prorok Jeremija govoreći:
2:18  Glas u Rami ču se, plač, i ridanje, i jaukanje mnogo: Rahila plače za svojom decom, i neće da se uteši, jer ih nema.
2:19  A po smrti Irodovoj, gle, anđeo Gospodnji u snu javi se Josifu u Misiru.
2:20  I reče: Ustani, i uzmi dete i mater Njegovu i idi u zemlju Izrailjevu; jer su izumrli koji su tražili dušu detinju.
2:21  I on ustavši, uze dete i mater Njegovu, i dođe u zemlju Izrailjevu.
2:22  Ali čuvši da Arhelaj caruje u Judeji mesto Iroda oca svog, poboja se onamo ići; nego primivši u snu zapovest, otide u krajeve galilejske.
2:23  I došavši onamo, namesti se u gradu koji se zove Nazaret, da se zbude kao što su kazali proroci da će se Nazarećanin nazvati.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije