Mat. Glava 04

El. pošta Štampa PDF

Tada Isusa odvede Duh u pustinju da Ga đavo kuša.
4:2  I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, naposletku ogladne.
4:3  I pristupi k Njemu kušač i reče: Ako si Sin Božji, reci da kamenje ovo hlebovi postanu.
4:4  A On odgovori i reče: Pisano je: Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih.
4:5  Tada odvede Ga đavo u sveti grad i postavi Ga navrh crkve;
4:6  Pa Mu reče: Ako si Sin Božji, skoči dole, jer u pismu stoji da će anđelima svojim zapovediti za tebe, i uzeće te na ruke, da gde ne zapneš za kamen nogom svojom.
4:7  A Isus reče njemu: Ali i to stoji napisano: Nemoj kušati Gospoda Boga svog.
4:8  Opet Ga uze đavo i odvede Ga na goru vrlo visoku, i pokaza Mu sva carstva ovog sveta i slavu njihovu;
4:9  I reče Mu: Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.
4:10  Tada reče njemu Isus: Idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi.
4:11  Tada ostavi Ga đavo, i gle, anđeli pristupiše i služahu Mu.
4:12  A kad ču Isus da je Jovan predan, otide u Galileju.
4:13  I ostavivši Nazaret dođe i namesti se u Kapernaumu primorskom na međi Zavulonovoj i Neftalimovoj.
4:14  Da se zbude šta je rekao Isaija prorok govoreći:
4:15  Zemlja Zavulonova i zemlja Neftalimova, na putu k moru s one strane Jordana, Galileja neznabožačka.
4:16  Ljudi koji sede u tami, videše videlo veliko, i onima što sede na strani i u senu smrtnom, zasvetli videlo.
4:17  Otada poče Isus učiti i govoriti: Pokajte se, jer se približi carstvo nebesko.
4:18  I idući pokraj mora galilejskog vide dva brata, Simona, koji se zove Petar, i Andriju brata njegovog, gde meću mreže u more, jer behu ribari.
4:19  I reče im: Hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskim.
4:20  A oni taj čas ostaviše mreže i za Njim otidoše.
4:21  I otišavši odatle vide druga dva brata, Jakova Zevedejevog, i Jovana brata njegovog, u lađi sa Zevedejem ocem njihovim gde krpe mreže svoje, i pozva ih.
4:22  A oni taj čas ostaviše lađu i oca svog i za Njim otidoše.
4:23  I prohođaše po svoj Galileji Isus učeći po zbornicama njihovim, i propovedajući jevanđelje o carstvu, i isceljujući svaku bolest i svaku nemoć po ljudima.
4:24  I otide glas o Njemu po svoj Siriji i privedoše Mu sve bolesne od različnih bolesti i s različnim mukama, i besne, i mesečnjake, i uzete, i isceli ih.
4:25  I za Njim iđaše naroda mnogo iz Galileje, i iz Deset Gradova, i iz Jerusalima, i Judeje, i ispreko Jordana.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije