Mat. Glava 10

El. pošta Štampa PDF

I dozvavši svojih dvanaest učenika dade im vlast nad duhovima nečistim da ih izgone, i da isceljuju od svake bolesti i svake nemoći.
10:2  A dvanaest apostola imena su ova: prvi Simon, koji se zove Petar, i Andrija brat njegov; Jakov Zevedejev, i Jovan brat njegov;
10:3  Filip i Vartolomije; Toma, i Matej carinik; Jakov Alfejev, i Levije prozvani Tadija;
10:4  Simon Kananit, i Juda Iskariotski, koji Ga i predade.
10:5  Ovih dvanaest posla Isus i zapovedi im govoreći: Na put neznabožaca ne idite, i u grad samarjanski ne ulazite.
10:6  Nego idite k izgubljenim ovcama doma Izrailjevog.
10:7  A hodeći propovedajte i kazujte da se približilo carstvo nebesko.
10:8  Bolesne isceljujte, gubave čistite, mrtve dižite, đavole izgonite; za badava ste dobili, za badava i dajite.
10:9  Ne nosite zlata ni srebra ni bronze u pojasima svojim,
10:10  Ni torbe na put, ni dve haljine ni obuće ni štapa; jer je poslenik dostojan svog jela.
10:11  A kad u koji grad ili selo uđete, ispitajte ko je u njemu dostojan, i onde ostanite dok ne iziđete.
10:12  A ulazeći u kuću nazovite joj: Mir kući ovoj.
10:13  I ako bude kuća dostojna, doći će mir vaš na nju; a ako li ne bude dostojna, mir će se vaš k vama vratiti.
10:14  A ako vas ko ne primi niti posluša reči vaših, izlazeći iz kuće ili iz grada onog, otresite prah s nogu svojih.
10:15  Zaista vam kažem: lakše će biti zemlji sodomskoj i gomorskoj u dan strašnog suda nego li gradu onom.
10:16  Eto, ja vas šaljem kao ovce među vukove: budite dakle mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi.
10:17  A čuvajte se od ljudi; jer će vas oni predati sudovima, i po zbornicama svojim biće vas.
10:18  I pred vlastelje i careve vodiće vas mene radi za svedočanstvo njima i neznabošcima.
10:19  A kad vas predadu, ne brinite se kako ćete ili šta ćete govoriti; jer će vam se u onaj čas dati šta ćete kazati.
10:20  Jer vi nećete govoriti, nego Duh Oca vašeg govoriće iz vas.
10:21  A predaće brat brata na smrt i otac sina; i ustaće deca na roditelje i pobiće ih.
10:22  I svi će mrzeti na vas imena mog radi; ali koji pretrpi do kraja blago njemu.
10:23  A kad vas poteraju u jednom gradu, bežite u drugi. Jer vam kažem zaista: nećete obići gradova Izrailjevih dok dođe Sin čovečiji.
10:24  Nema učenika nad učitelja svog ni sluge nad gospodara svog.
10:25  Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Kad su domaćina nazvali Veelzevulom, a kamo li domaće njegove?
10:26  Ne bojte ih se dakle; jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati.
10:27  Šta vam govorim u tami, kazujte na vidiku; i šta vam se šapće na uši, propovedajte s krovova.
10:28  I ne bojte se onih koji ubijaju telo, a duše ne mogu ubiti; nego se bojte Onog koji može i dušu i telo pogubiti u paklu.
10:29  Ne prodaju li se dva vrapca za jedan dinar? Pa ni jedan od njih ne može pasti na zemlju bez oca vašeg.
10:30  A vama je i kosa na glavi sva izbrojana.
10:31  Ne bojte se, dakle; vi ste bolji od mnogo vrabaca.
10:32  A koji god prizna mene pred ljudima, priznaću i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima.
10:33  A ko se odrekne mene pred ljudima, odreći ću se i ja njega pred Ocem svojim koji je na nebesima.
10:34  Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju; nisam došao da donesem mir nego mač.
10:35  Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegovog i kćer od matere njene i snahu od svekrve njene:
10:36  I neprijatelji čoveku postaće domašnji njegovi.
10:37  Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan.
10:38  I koji ne uzme krsta svog i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.
10:39  Koji čuva dušu svoju, izgubiće je; a koji izgubi dušu svoju mene radi, naći će je.
10:40  Koji vas prima, mene prima; a koji mene prima, prima Onog koji me je poslao.
10:41  Koji prima proroka u ime proročko, platu proročku primiće; a koji prima pravednika u ime pravedničko, platu pravedničku primiće.
10:42  I ako ko napoji jednog od ovih malih samo čašom studene vode u ime učeničko, zaista vam kažem, neće mu plata propasti.

 

Pretraživač Biblije


Poglavlja Biblije